Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 26.09.2022/Pykälä 93


 

Aiesopimus yhteistyöstä Uudenmaan liiton ja Harjun kuntien liiton välillä

 

Maakuntahallitus 26.09.2022 § 93  

313/07.00.04.09.02/2022  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton ja Harjun kuntien liiton yhteistyön tiivistämiseksi on laadittu ei-sitova aiesopimus yhteistyöstä ("memorandum of understanding"), jonka pääteemat ovat:

-        alueiden innovaatioekosysteemien integraatio (erityisesti digitalisaatio ja e-palvelut)

-        infrastruktuuri- ja liikkumisratkaisujen edistäminen (erityisesti Rail Baltica sekä Helsingin ja Tallinnan välinen Eurooppa-tunneli)

-        ilmasto- ja kestävyyshaasteet ja -ratkaisut

-        resilienssi ja väestönsuojelu.

 

Aiesopimuksen lähtökohtana ovat Helsingin ja Tallinnan kaupunkien välille sekä Suomen ja Viron valtioiden välille jo laaditut samantyyppiset aiesopimukset.

 

Yhteistyö keskittyy kokemusten ja ja tiedon vaihtoon sekä mahdollisiin yhteisiin hankkeisiin. Konkreettiset toimet määritellään erillisessä, yhdessä myöhemmin laadittavassa toimintasuunnitelmassa, jossa määritetään myös yhteistyötoimien aikataulut. Aiesopimus on tarkoitus allekirjoittaa loppusyksystä.

 

Selostus

Harjun kuntien liiton ja Uudenmaan liiton yhteistyön tiivistämiseksi on laadittu kevään ja kesän 2022 aikana aiesopimus yhteistyöstä (memorandum of understanding) molempien tahojen yhteistyönä, useiden tapaamisten pohjalta. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on integroida alueita tiiviimmin yhteen, jolloin niistä muodostuu laajempi ja yhtenäisempi työmarkkina-alue. Tällöin molempien alueiden sekä niiden yhdessä muodostaman makroalueen kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu.

 

Myös alueidemme pääkaupunkien, Helsingin ja Tallinnan kaupunkien aiemmin hyväksytty aiesopimus yhteistyöstä sekä Suomen ja Viron valtiollinen aiesopimus liikenteen yhteistyöstä luovat pohjaa yhteistyön lisäämiseksi myös aluetasolla.

 

Aiesopimuksessa on ilmaistu toimijoiden yhteinen toive yhteistyön lisäämiseksi liittyen teemoihin, joissa osaamisen, kokemusten ja tiedon vaihto maakunnallisella ja kunnallisella tasolla edistää kummankin maakunnan intressejä.

 

Aiesopimus määrittelee yhteistyölle neljä pääteemaa:

-        Harjun ja Uudenmaan alueiden innovaatioekosysteemien integraatio (erityisesti digitalisaatio ja e-palvelut)

-        Infrastruktuuri- ja liikkumisratkaisujen edistäminen (erityisesti Rail Baltica sekä Helsingin ja Tallinnan välinen Eurooppa-tunneli)

-        Ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin ja -ratkaisuihin liittyvä kokemusten vaihto ja yhteistyö

-        Resilienssin vahvistamiseen ja väestönsuojeluun liittyvä kokemusten vaihto

 

Yhteistyö keskittyy osaamisen, kokemusten ja tiedon vaihtoon. Mahdolliset yhteiset hankkeet voivat toimia yhteistyöteemojen käytännön toteutuksen pohjana. Osapuolet myös kannustavat alueensa kuntia ja muita toimijoita keskinäiseen rajat ylittävään yhteistyöhön ja edistämään osaltaan yhteistyön toteutumista.

 

Aiesopimus ei ole sitova ja sen teemoihin liittyvät konkreettiset toimet määritellään erillisessä allekirjoittamisen jälkeen yhteistyössä laadittavassa toimintasuunnitelmassa, jossa toimien toteuttamiselle määritellään myös aikataulut.

 

Maakuntahallituksen sekä Harjun kuntien liiton hallituksen käsittelyiden jälkeen aiesopimuksen allekirjoittavat molempien liittojen johtajat loppusyksystä 2022.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi aiesopimuksen yhteistyöstä Uudenmaan liiton ja Harjun kuntien yhteenliittymän välillä.

 

Asian käsittely:

Käsittelyn aikana maakuntajohtaja muutti pohjaehdotustaan seuraavasti:

 

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi aiesopimuksen yhteistyöstä Uudenmaan liiton ja Viron Harjun alueen kesken. Sopimus on tarkoitus sovittaa yhteen maiden jo olemassa olevien valtio- ja kuntatason sopimusten kanssa. Tavoitteena on viedä sopimuksen pääteemoja pikaisella aikataululla eteenpäin.

 

Muutoin pohjaehdotus pysyi muuttumattomana.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi aiesopimuksen yhteistyöstä Uudenmaan liiton ja Viron Harjun alueen kesken. Sopimus on tarkoitus sovittaa yhteen maiden jo olemassa olevien valtio- ja kuntatason sopimusten kanssa. Tavoitteena on viedä sopimuksen pääteemoja pikaisella aikataululla eteenpäin.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Paula Autioniemi

 Asiantuntija Ilona Mansikka