Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 11


 

Uudenmaan liiton toimiston organisaation ja toimintamallin arviointi

 

Maakuntahallitus 13.06.2022 § 68 

 

Tiivistelmä

Aluesuunnittelun vastuualueen- ja hallintojohtajan virkoja on hoidettu määräaikaisin virkajärjestelyin 1.11.2020 alkaen ennakoiden keväällä 2023 alkavaa Uudenmaan liiton keskeisten viranhaltijoiden eläköitymistä. Em. väliaikaiset virkajärjestelyt ovat voimassa 31.12.2023 saakka.

Johtoryhmän vaihtuminen on mahdollisuus arvioida ja tarkastella Uudenmaan liiton johtamisen, toiminnan ja hallinnon järjestämisen uudistamistarpeita laajemminkin uusien rekrytointien pohjaksi.

Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus arviointiprosessista, sen kohteista sekä arvioinnin pohjaksi tuotettu tiivis toimiston organisaation ja toimintamallin nykytilan kuvaus.  
 

Asian tausta

Uudenmaan liiton hallintosäännön 2 §:n mukaan maakuntahallitus mm. johtaa liiton toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja henkilöstöpolitiikasta. Maakuntahallituksen alaisena liiton hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa maakuntajohtaja.

Maakuntavaltuuston ns. työvaliokunta sopi ensimmäisen kokouksensa yhteydessä 2.5.2022 arviointiprosessin toteuttamisesta. Työvaliokunta koostuu maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajistosta sekä valtuustoryhmien puheenjohtajista.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus

-        käy evästyskeskustelun asiasta

-        hyväksyy Uudenmaan liiton toimiston organisaatiota ja toimintamallia koskevan arviointiprosessiehdotuksen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

 

 

Maakuntahallitus 29.08.2022 § 80 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen elokuun kokouksessa käydään keskustelu seuraavien teemojen pohjalta:

  • Toiminnan ja johtamisen ambitiotaso sekä
  • Tavoiteltava organisaatio ja toimintamalli 


Esityslistan oheismateriaalina on keskustelupohja, joka sisältää maakuntahallitukselle joitakin tarkentamista vaativia kysymyksiä. Oheismateriaalina on myös kuvaus liiton nykyisen organisaation mukaisista ryhmistä, niiden tehtävistä ja asiantuntijuuksista.
 

Maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen keskusteluun tuodaan teemat:

  • Johdon roolit ja toiminnan ohjaus sekä
  • Osaaminen, kyvykkyydet.


Arviointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen lokakuun kokouksessa.
 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun asiasta.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 26.09.2022 § 97 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen keskusteluun tuodaan teemat:

  • Johdon roolit ja toiminnan ohjaus sekä
  • Osaaminen, kyvykkyydet.

 

 Esityslistan oheismateriaalina on keskustelupohja, joka sisältää maakuntahallitukselle joitakin tarkentamista vaativia kysymyksiä.

 

 Arviointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen lokakuun kokouksessa.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Asian käsittely:

Toimiston henkilökunta pöytäkirjanpitäjää ja maakuntajohtajaa lukuun ottamatta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätös:

  Maakuntahallitus antoi asiaan evästyksensä. 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

 

Maakuntahallitus 21.11.2022 § 123 

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liiton johtamisen, toiminnan ja hallinnon järjestämisen uudistamistarpeita koskenut arvointiprosessi vedetään yhteen maakuntahallituksen marraskuun kokouksessa.

 

Keskustelupohja lähetetään maakuntahallitukselle torstaina 17.11.2022.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Asian käsittely:

Maakuntajohtaja muutti käsittelyn aikana pohjaesityksen seuraavaan muotoon:

Maakuntahallitus päättää, että

-          johtajarakenteen uudistamista ja johtajaprofiilien alustavaa määrittelyä varten asetetaan määräajaksi maakuntahallituksen alainen työryhmä, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja hallituksen jäsen Ulla Kaukola

-          työryhmä työskentelee joulu-tammikuussa

-          maakuntahallitus jatkaa evästyskeskustelua asiasta joulukuun kokouksessa. 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti, että

-          johtajarakenteen uudistamista ja johtajaprofiilien alustavaa määrittelyä varten asetetaan määräajaksi maakuntahallituksen alainen työryhmä, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja hallituksen jäsen Ulla Kaukola

-          työryhmä työskentelee joulu-tammikuussa

-          maakuntahallitus jatkaa evästyskeskustelua asiasta joulukuun kokouksessa. 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 131  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen alainen työryhmä on ehtinyt kokoontua yhden kerran. Työryhmän seuraava kokous on 20.12.2022 klo 8-10. Maakuntahallitukselle toimitetaan 19.12. evästyskeskustelua varten sama valmistelumateriaali, joka oli työryhmän käytössä ensimmäisessä kokouksessa 2.12.2022.

 

Päätösesitys:

 Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun asiasta.

 

Päätös: 

  Maakuntahallitus antoi asiaan evästyksensä. 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Ossi Savolainen

 

 

Maakuntahallitus 30.01.2023 § 11  

212/00.01.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallituksen asettama työryhmä on pitänyt 7 kokousta. Työryhmän puheenjohtaja (=maakuntahallituksen puheenjohtaja) kuvaa työn etenemistä pelkistetysti seuraavasti:
 

-          Työ osoittautui haasteelliseksi, koska jäsenten lähtötiedoissa ja näkemyksissä oli paljon eroja.

-          Tavoitteena työryhmällä on ollut löytää mahdollisimman suuri yhteisymmärrys, tinkimättä kuitenkaan uudistamis- ja kehittämistavoitteista.

-          Työryhmä on myös kuullut johtoryhmän jäseniä ja saanut paljon materiaalia koskien liiton henkilöstöä koskevia kehitystoimia.

-          Työryhmä on päätynyt etsimään ratkaisua, joka ei ole hallitukselle marraskuussa esitetty, mutta on kuitenkin dynaaminen ja luo vahvan perustan maakuntavaltuuston päätösten toteuttamiselle eli perustehtävien lisäksi maakuntaohjelmassa "Reilusti edellä" määritellyille tulostavoitteille.

-          Työryhmän toimeksiannon mukainen määrittelytyö "johtajarakenteen uudistaminen ja johtajaprofiilien alustava määrittely" on vielä kesken. Tämä työ etenee lähtien siitä, että tässä korostuvat liiton ja sen henkilökunnan toiminnan selkeät sisällölliset tulostavoitteet. Toinen selkeä laajalti hyväksytty periaate on, että johtoryhmätasolla virkojen ja toimien nimikkeet ottavat huomioon vuosien kuluessa muuttuneen toimintaympäristön ja tulostavoitteet ja voivat poiketa nykyisistä, mutta niiden tulee kuvastaa liiton työtä ja olla tunnistettavia ulkopuolisillekin. Kolmas periaate on liiton toimiston sisäisen organisaation ja työskentelyn joustavuus korostamalla moniammatillisten tiimien ja ryhmävetäjien työn merkitystä tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

-          Työryhmän tavoitteena on saada perusteellinen arvio tehdyksi ja ehdotukset hallitukselle päätöksentekoa varten valmiiksi mahdollisimman pian siten, että tavoitteeksi asetettu kehitys etenee ja henkilöstön joidenkin jäsenten mahdollisesti kokema epävarmuus loppuu.

-          Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimittaa hallituksen jäsenille tutustuttavaksi tuotettua lisämateriaalia kehittämistoimien tarpeista ja tavoitteista sekä työryhmän alustavista linjauksista ja muutoksia mahdollisesti rajoittavasta juridiikasta.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus

-          merkitsee tiedoksi työryhmän työn etenemisen.  

-          päättää jatkaa työryhmän toimikautta helmi- ja maaliskuulle.

 

Käsittely:

Asia käsiteltiin maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
 

Päätös:

 Maakuntahallitus

-          merkitsi tiedoksi työryhmän työn etenemisen. 

-          päätti jatkaa työryhmän toimikautta helmi- ja maaliskuulle.

 

Lisätiedot:

 Maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula