Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 9


 

Uudenmaan Science Meets Regions -prosessin yhteenveto

 

Maakuntahallitus 30.01.2023 § 9  

26/00.01.03.00/2023  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto toteutti vuonna 2022 kansainvälisestikin kunnianhimoisen Uudenmaan Science Meets Regions -prosessin ja vaikuttajafoorumin yhteistyössä Euroopan komission Joint Research Centerin kanssa tavoitteena edistää Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteiden saavuttamista. Prosessi kirkasti sen, että tarvitsemme erilaisten toimijoiden teema- ja toimialarajat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä, uudenlaista johtamista viemään kompleksisia muutoksia läpi sekä uskallusta kokeilla. Toisin sanoen kulttuurista ja systeemistä muutosta.

 

Science Meets Regions -prosessin aikana kerättyjä aloitteita, toiveita ja toimenpide-ehdotuksia viedään eteenpäin Uudenmaan liiton yhteistyöverkostoissa tulevina vuosina.

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä Uudenmaan Science Meets Regions -prosessin yhteenvedon tiedoksi.

 

Selostus

Uudenmaan liitto toteutti vuonna 2022 kansainvälisestikin kunnianhimoisen Uudenmaan Science Meets Regions -prosessin ja vaikuttajafoorumin. Euroopan komission Joint Research Center -tutkimuskeskuksen kanssa yhteistyössä läpiviedyn kokonaisuuden tavoitteena oli edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa, edesauttaa Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteiden (hiilineutraalisuus, T&K ja työllisyys) saavuttamista, lisätä alueellista yhteistyötä sekä luottamushenkilöiden sitouttaminen. Tavoitteena oli myös löytää tieteen ja kokemusperäisen tiedon yhdistäviä innovaatioita.

 

Prosessiin ja yhteistyöhön kutsuttiin mukaan Uudenmaan yritykset, tiede- ja taideyhteisöt ja kunnat. Keskeiset tapahtumat olivat vaikuttajafoorumin avausseminaari Musiikkitalossa 4.4.2022, kolme innovaatioleiriä (4.5., 1.6. ja 17.8.2022) sekä 6.10.2022 pidetty päätösseminaari Helsingin yliopiston pääsalissa. Innovaatioleirit oli jaettu kolmeen Uusimaa-ohjelman kärkitavoitteeseen vuodelle 2030. Ensimmäinen leiri käsitteli T&K-tavoitteen saavuttamista, toinen hiilineutraalisuustavoitetta ja kolmas työllisyystavoitetta.

 

Ohjelman tilaisuudet tavoittivat 312 henkilöä paikan päällä ja 260 livestreamin välityksellä ja niiden tallenteet keräsivät 240 katselukertaa. Lisäksi ohjelmasta tehtiin yhteensä yhdeksän haastatteluvideota ja muutama tunnelmavideon tapahtumapäiviltä. Näiden videoiden näkyvyys oli erittäin hyvä, sillä näyttöjä kertyi yhteensä lähes 120 500 kertaa.

 

Science Meets Regions -prosessi kirkasti sen, että Uusimaa-ohjelman tavoitteet ovat maakuntamme tulevaisuuden kannalta keskeisiä ja oikeansuuntaisia sekä monella tapaa toisiinsa yhteen kietoutuneita ja toisiaan tukevia. Kunnianhimolla, rohkealla kokeilemisella sekä käytännön ja tieteen yhdistävillä päätöksillä luomme hiilineutraaliutta, investointeja ja työpaikkoja. Edelläkävijämäinen yritysten, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden TKI-toiminta synnyttää uusia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovaatioita niin ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen kuin muihin yhteiskunnan polttaviin haasteisiin. Tämä puolestaan synnyttää korkean osaamisen työpaikkoja ja vahvistaa maan vetovoimaa kansainvälisistä investoinneista ja -osaajista. Uudenmaan TKI-toiminnan kautta luodaan vihreitä työpaikkoja myös muualle Suomeen.

 

Prosessin kuluessa tuli useasti todetuksi, että Uudellamaalla on kaikki mahdollisuudet saavuttaa kunnianhimoiset kärkitavoitteensa, koska yhteistyötä tehdään jo nyt monella tasolla ja syvällisesti. Toisaalta jokaisen tavoitteen osalta on vielä paljon tehtävää. Tarvitsemme jatkossakin kohdennettuja toimenpiteitä yksittäisiin teemoihin. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin erilaisten toimijoiden teema- ja toimialarajat ylittävää pitkäjänteistä yhteistyötä, uudenlaista johtamista viemään kompleksisia muutoksia läpi sekä uskallusta kokeilla. Toisin sanoen kulttuurista ja systeemistä muutosta.

 

Tarvitsemme lisää julkisia sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten investointeja, parempia edellytyksiä kansainvälisten T&K-investointien houkuttelemiseksi Uudellemaalle sekä panostuksia systeemiseen muutokseen. Tarvitsemme myös syvenevää keskustelua valtion kanssa: Tulevaisuuden Suomen menestyminen edellyttää ymmärrystä siitä, että koko maan tulevan kasvun mahdollisuudet kumuloituvat ennen kaikkea tiheään asutuilla kasvualueilla. Suomen kansainvälisimpänä maakuntana Uusimaa tarvitsee - eurooppalaisten verrokkikaupunkiseutujen tavoin - valtion erityishuomiota ja panostuksia generoidakseen jatkossakin työpaikkoja ja hyvinvointia, ei pelkästään oman maakuntansa, vaan koko Suomen ja maailman tarpeisiin.

 

Innovaatioleirien osallistujat antoivat leireillä lupauksia asioista, joihin voisivat sitoutua Uusimaa-ohjelman tavoitteita edistääkseen. Esimerkiksi TKI-asioiden innovaatioleirillä ehdotettiin suurten TKI-toimijoiden kanssa järjestettävän teemoittain (esim. Horizon-pohjaisesti) round table -kokoontumisia, joihin kutsuttaisiin myös uusia toimijoita sekä innostettaisiin ja sitoutettaisiin myös enemmän yrityksiä (ml. pk-yritykset). Konkreettisena toimenpide-ehdotuksena innovaatioleirien seurauksena syntyi lisäksi muun muassa Helsingin yliopiston aloite ruokaan liittyvän innovaatioleiripäivän järjestämisestä yhdessä EIT Foodin ja Viikin alueen muiden toimijoiden kanssa.

 

Uudenmaan liitolla on käynnissä lukuisia toimenpiteitä kärkitavoitteiden saavuttamiseksi ja niitä on täsmennetty innovaatioleireille saatujen näkemysten pohjalta mm. TKI-teemassa. Innovaatioleireillä käytyjen keskustelujen huomiot näkyvät myös Uudenmaan liiton hallitusohjelmatavoitteissa ja niiden ympäriltä tehtävässä vaikuttamistyössä. Yksittäisistä aloitteista merkittävin liittyy Uudenmaan Kiertotalouslaakson käynnistämiseen.

 

Prosessin budjetti

 

Hankkeelle myönnettiin rahoitusta 30 000 € Science Meets Regions -ohjelman kautta. Liiton omaa rahoitusta ohjelmaan käytettiin 65 362,79 €. [1] Hankkeen kustannukset koostuivat pääosin tapahtumasarjan toteutukseen liittyvistä ostopalveluista (asiantuntijapalvelut sisältäen mm. ohjelman viestinnän, ravitsemuspalvelut, tilavuokrat ja tilaisuuksien tekniikka).

 

 

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Uudenmaan Science Meets Regions -vaikuttajafoorumin yhteenvedon. 

 

Käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Kaukola ehdotti päätettäväksi jatkotoimenpiteenä, että maakuntahallitus jalkautuu Uudenmaan eri osiin ja jatkaa Science Meets Regions -prosessia maakunnan eri osissa yhteistyössä näiden kuntien ja seutujen toimijoiden kanssa. Seuduittaisten tilaisuuksien yhteydessä voidaan pitää maakuntahallituksen kokous.

 

Puheenjohtaja täydensi ehdotusta jatkovalmistelun osalta siten, että jäsen Kaukolan esityksen lisäksi Science Meets Regions -prosessin tuottamia ehdotuksia toteutetaan välittömästi määrätietoisilla jatkotoimilla ja konkretisoidaan siten Uusimaa-ohjelman kärkiin kohdistuvaa yhteistyötä, johon maakunnan toimijoiden kiinnostus ja valmiudet ovat selvästi ilmenneet. Lisäksi pöydälle pantua maakuntahallituksen toimikunnat -toimintamallin jatkovalmistelua jatketaan tämä kokonaisuus huomioiden.

 

Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi Uudenmaan Science Meets Regions -vaikuttajafoorumin yhteenvedon.

 

Lisäksi maakuntahallitus päätti jatkotoimenpiteinä, että

-            maakuntahallitus jalkautuu Uudenmaan eri osiin ja jatkaa Science Meets Regions -prosessia maakunnan eri osissa yhteistyössä näiden osien kuntien ja seutujen toimijoiden kanssa. Seuduittaisten tilaisuuksien yhteydessä voidaan pitää maakuntahallituksen kokous.

-            Science Meets Regions -prosessin tuottamia ehdotuksia toteutetaan välittömästi määrätietoisilla jatkotoimilla ja konkretisoidaan siten Uusimaa-ohjelman kärkiin kohdistuvaa yhteistyötä, johon maakunnan toimijoiden kiinnostus ja valmiudet ovat selvästi ilmenneet.

-            pöydälle pantua maakuntahallituksen toimikunnat -toimintamallin jatkovalmistelua jatketaan tämä kokonaisuus huomioiden.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Venla Virkamäki

 


[1] Summaan ei sisälly EU-raportointia varten ostopalveluna tilattu ohjelman loppuyhteenveto, joka kirjautuu vuoden 2023 kuluihin.