Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 34


 

Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen vaihtuminen: Jari Huovinen Simo Pinomaan tilalle

 

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 34  

901/00.00.00.01/2021  

 

Tiivistelmä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, on pyytänyt nimeämään Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmään jäseneksi Jari Huovisen Simo Pinomaan tilalle. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää valita maakunnan yhteistyöryhmään uuden jäsenen.

 

Selostus

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kuntien, valtion sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on yhteensovittaa alueellisia kehittämistoimia.

 

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta (756/2021) § 19-20.

 

Yhteistyöryhmässä on oltava kattavasti edustettuna alueen kunnat ja maakunnan liitto, ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta keskeiset tehot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt.

 

Maakuntahallitus on nimennyt 29.11.2021 maakunnan yhteistyöryhmään alueen kuntia ja maakunnan liittoa edustavat jäsenet. Heidän toimikautensa on maakunnan liiton valtuuston toimikausi.

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, on pyytänyt nimeämään Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmään jäseneksi Jari Huovisen Simo Pinomaan tilalle. Varajäsenenä jatkaa Elina Sonninen.

 

MYR:n kokoonpanon tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin ehto, jonka mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännös koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        valita maakunnan yhteistyöryhmän uudeksi jäseneksi Jari Huovisen Simo Pinomaan tilalle

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        valita maakunnan yhteistyöryhmän uudeksi jäseneksi Jari Huovisen Simo Pinomaan tilalle

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 

Täytäntöönpano:

 Päätösote: uusi jäsen