Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 35


Liite 3 Henkilöstökertomus 2022

 

Uudenmaan liiton henkilöstökertomus vuodelta 2022

 

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 35  

172/01.00.02/2023  

 

Tiivistelmä 

Henkilöstökertomuksessa tuodaan esille henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseksi tehtyä työtä ja esitetään keskeisiä henkilöstöä koskevia tunnuslukuja. Henkilöstöhallinnon toimenpiteillä on pyritty aktiivisesti vaikuttamaan liiton strategian toteutumiseen, kehittämään uusia moniammatillisuutta tukevia toimintamalleja sekä edistämään oppimista ja työhyvinvointia. Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Selostus

Vuonna 2022 henkilöstökulut olivat 5 989 724 euroa ja ne muodostivat toimintavuonna 59,8 % (2021: 60,2 %) liiton toteutuneista toimintakuluista.

 

Liiton henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 83 (2021: 80), joista 67 työntekijää oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja 16 määräaikaisessa palvelussuhteessa.

 

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on koronapandemian jälkeen kasvanut huomattavasti: sairauslomapäiviä oli 9,3 päivää / htv (2021: 2,9 päivää /htv).

 

Liiton strategiaa toteutettiin neljässä toteuttamisjoukkuessa.  Henkilöstökokemusjoukkue kehitti vuonna 2022 moniammatillisuutta ja moniäänisyyttä tukevia toimintapoja. Joukkueen työn tuloksena oli kokeilujen kautta kehitetty moniammatillisen tiimityön askelmerkit -työkirja ja moniäänisyyttä tukevat toimintatavat.

 

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä on selvitetty lyhyillä pulssikyselyillä. Pulssikyselyn tulosten perusteella henkilöstön työfiilis on hyvää, uusi hybridityön toimintamalli on toimiva ja henkilöstöllä on erinomaiset mahdollisuudet oppia uutta.

 

Liitolle tehtiin vuonna 2022 suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman keskeisiä elementtejä ovat työn ja muun elämän tasapaino, tasa-arvo rekrytoinnissa ja urakehityksessä sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan nollatoleranssi. 

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä vuoden 2022 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä vuoden 2022 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Eeva Oinonen