Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 85


 

Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU)-hankkeen perustamispäätös

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 85  

313/00.01.03.00/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa?Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hankkeen alaisuuteensa. Uudenmaan liitto on saanut 3-vuotisen EAKR-rahoituksen VILKKU-hankkeelle. Hanke on ryhmähanke, jossa hankepartnerina toimii Helsingin yliopisto. Hankkeessa laaditaan Uudenmaan alueellinen sopeutumissuunnitelma. Helsingin yliopisto toteuttaa hankkeessa yrityskentän haavoittuvuustarkastelun. Hankkeen toteuttamiseksi Uudenmaan liittoon palkataan sopeutumisen asiantuntija hankekaudelle 1.8.2023-31.7.2026. 

Selostus   

Uudenmaan liiton koordinoima alueellinen ilmastotyö on vahvistunut voimakkaasti viime vuosien aikana, ja nyt on tullut aika avata myös maakunnallinen sopeutumistyö. Uusimaa on liittynyt vuonna 2022 EU:n sopeutumisen missioon yhtenä eurooppalaisena sopeutumisen edelläkävijäalueista ja tavoittelee ilmastonkestävyyttä vuoteen 2030 mennessä. Alueellinen sopeutumissuunnitelma tukee tätä tavoitetta.  

 

Projektiasiantuntija vastaa maakunnallisen sopeutumissuunnitelman valmistelusta ja siihen liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä, sekä hankeyhteistyöstä hankepartnerimme Helsingin yliopiston kanssa. Sopeutumistarkastelu linkitetään sisäisesti Uudenmaan liiton tekemään ennakointityöhön, joka pohjustaa seuraavan maakunnan kehittämisohjelman, Uusimaa-ohjelman, laadintaa. Valmistelua tehdään muutenkin laajassa yhteistyössä liiton sisällä ja yhdessä alueellisten sidosryhmien, kuten Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSY:n kanssa.  

 

Hankkeeseen nimetään projektipäällikkö ja sitä toteuttamaan palkataan sopeutumisen asiantuntija hankkeen keston ajaksi. Uudenmaan liiton osuus hankkeen kokonaisbudjetista on 236 000 €. EAKR-rahoituksen osuus on 70 %, jolloin Uudenmaan liiton omarahoitusosuudeksi tulee 71?000 €. Projektin kesto on 1.8.2023-31.7.2026 (36 kk). 

Asian tausta   

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on elimellinen osa ilmastotyötä, ja alueellisen sopeutumissuunnitelman laadinta on kirjattu Reilusti edellä - Uusimaa-ohjelmaan. Uudellamaalla sopeutumistarkastelu päätettiin tehdä erillisenä Hiilineutraali Uusimaa -tiekarttatyöstä. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepoliittinen ohjelma, Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi, erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen tarjoaa tarkastelun toteutumiseen työn laajuuden vaatiman tuen.  

 

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmässä (31.3.2023) ja sen sihteeristössä (14.3.2023) ja hakemusta esitetään rahoitettavaksi. Hankesuunnitelmaan pyydetyt vähäiset tarkennukset ja ryhmähankkeen vaatima yhteistyösopimus Uudenmaan liiton ja Helsingin yliopiston välillä on toimitettu EURA-järjestelmään pyydetyssä ajassa. Hankkeeseen liittyvä rekrytointi on parhaillaan käynnissä ehdollisena, edellyttäen hankkeen lopullista hyväksyntää. 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää  

-        perustaa?Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU)?-hankkeen,  

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,  

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta, 

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti  

-        perustaa?Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU)?-hankkeen,  

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,  

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta, 

-        tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

 

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Simo Haanpää