Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 72


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Resurssiviisas materiaalivirtojen hallinta ja tiedolla johtaminen rakennetun ympäristön elinkaarella -Resurssiviisaat rakentamisen materiaalivirrat; Rakentamisen Laatu RALA ry

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 72  

159/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Rakentamisen Laatu RALA ry:lle Resurssiviisas materiaalivirtojen hallinta ja tiedolla johtaminen rakennetun ympäristön elinkaarella - Resurssiviisaat rakentamisen materiaalivirrat: -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Rakentamisen Laatu RALA ry, hakemus on saapunut 13.3.2023

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen tavoite on on luoda yhteisiä avoimia ja läpinäkyviä toiminnan rakenteita, malleja ja digitaalisia prosesseja, jotka edistävät resurssiviisautta ja ilmastoneutraaliutta rakennetun ympäristön ja omaisuuden koko elinkaarella. Hankkeen painopistealueena on rakennuksen tai infran elinkaaren loppupään hallinta sekä purkumateriaalien kiertotalouden edistäminen. Yhtä lailla hankkeella pyritään tiedolla vaikuttamisen ja viestinnän keinoin vaikuttamaan asenteisiin, parantamaan toimijoiden valmiuksia kehittää omaa toimintaansa ja parantamaan toimijoiden kyvykkyyttä toimia yhteystoiminnallisissa hankemuodoissa.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 28 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä. 

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Rakentamisen Laatu RALA ry:lle Resurssiviisas materiaalivirtojen hallinta ja tiedolla johtaminen rakennetun ympäristön elinkaarella - Resurssiviisaat rakentamisen materiaalivirrat -hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano:

Rakentamisen Laatu RALA ry