Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 73


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Luova Törmäyttämö / Luovien- ja kulttuurialojen innovaatiotörmäyttämö - luovien- ja kulttuurialojen osaamisen sekä sitä hyödyntävien uusien innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja konseptien kehittämisohjelma; Vantaan kaupunki

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 73  

154/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Vantaan kaupungille Luova Törmäyttämö / Luovien- ja kulttuurialojen innovaatiotörmäyttämö - luovien- ja kulttuurialojen osaamisen sekä sitä hyödyntävien uusien innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja konseptien kehittämisohjelma -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Vantaan kaupunki, hakemus on saapunut 13.3.2023.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen tavoite on tukea luovien- ja kulttuurialojen osaajien työllistymistä sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja konseptien kehittämistä alueen yrityksien ja organisaatioideninnovatiivisuuden ja uuden ajattelun tueksi. Hankkeen tavoitteena on mm. kasvattaa luovien- ja kulttuurialojen kotimaisen ja kansainvälisen osaamisresurssin käyttöastetta alueella.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemuksen ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 30 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä. 

 

Hanketta  ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Vantaan kaupungille Luova Törmäyttämö / Luovien- ja kulttuurialojen innovaatiotörmäyttämö - luovien- ja kulttuurialojen osaamisen sekä sitä hyödyntävien uusien innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja konseptien kehittämisohjelma -hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

 

Asian käsittely:

Jäsen Ulla Kaukola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano:

 Vantaan kaupunki