Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 92


Liite 1 Liite, Maakuntajohtaja hakuilmoitus LUONNOS

 

Maakuntajohtajan viran täyttäminen

 

Maakuntahallitus 19.06.2023 § 92  

308/01.01.01.00/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään että se päättää maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdoista, julistaa viran haettavaksi ja asettaa alaisensa valintaryhmän valmistelemaan hakuprosessia.

Selostus

Maakuntavaltuusto päätti 13.6.2023, 7 § myöntää Ossi Savolaiselle eron maakuntajohtajan virasta 1.1.2024 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

 

Maakuntajohtajan tehtäväprofiilin tarkentamiseen on hyödynnetty sekä maakuntahallituksen että maakuntavaltuuston puheenjohtajistoa, jotka on haastateltu rekrytointiyhteistyökumppanin toimesta.  Haastattelujen yhteenveto on esityslistan oheismateriaalina.

 

Viranhakuilmoitus julkaistaan liiton verkkosivujen lisäksi kuntarekryssä, oikotie.fi-sivustolla ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi viranhakuilmoitusta jaetaan sosiaalisessa mediassa. Ilmoitushaun lisäksi tehtävään haetaan parhaita mahdollisia kandidaatteja suorahaun avulla.

 

Valintaryhmä

 

Viran täyttämistä varten perustetaan valintaryhmä, joka valmistelee rekrytointia, toteuttaa haastattelut ja tekee valintaesityksen maakuntahallitukselle. Viran täytössä käytetään apuna rekrytointiyhteistyökumppania rekrytoinnin alusta loppuun saakka.

 

Hallituksen kokouksessaan 12.6.2023 antaman evästyksen mukaisesti esitetään, että hallitus asettaa 6-jäsenisen valintaryhmän:

. yksi edustaja kok, sdp, vihr, ps, rkp, vas.

. ensisijaisesti puheenjohtajistojen jäseniä

. kullekin varajäsen

 

 

Maakuntajohtajan rekrytoinnin tavoitteellinen aikataulu

 

Kesäkuu

 • MHS 19.6: Viran haettavaksi julistaminen ja valintaryhmän asettaminen
 • Ilmoitushaku ja suorahaku alkavat 19.6.

 

Heinäkuu

 • Suorahaku jatkuu 16.7.2023 asti

 

Elokuu

 • Ilmoitushaku jatkuu 6.8.2023 asti
 • Valintaryhmä: Saapuneiden hakemusten läpikäynti ja haastateltavien valinta 10.8. tai 11.8.
 • Valintaryhmä: Haastattelut 14.-15.8.2023
 • Soveltuvuusarviot viikolla 34
 • Maakuntahallitus 28.8: Kärkiehdokkaiden haastattelut

 

 

Syyskuu

 • MHS ylimääräinen kokous 4.9: Maakuntahallituksen esitys valtuustolle
 • Kärkiehdokkaat maakuntavaltuustoryhmien kuultavana viikolla 36
 • Maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan 12.9. (varalla 26.9)

 

Marras-joulukuu

 • uusi maakuntajohtaja aloittaa

 

Asian tausta

 

 Uudenmaan liiton hallintosäännön 26 §:n mukaan maakuntahallitus päättää virkojen kelpoisuusehdoista.

 

 Hallintosäännön 27 §:n mukaan maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus.

 

 Hallintosäännön 28 §:n mukaan maakuntavaltuusto päättää maakuntajohtajan valinnasta.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-          että maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot ovat käytännössä osoitettu johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

-          julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi 6.8.2023 klo 16 mennessä liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti

-          asettaa alaisuutensa valintaryhmän viran täyttämistä valmistelemaan

 

 

Asian käsittely:

 Keskustelun aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti:

 
Tarkennetaan kelpoisuusehtoja koskeva kohta seuraavaan muotoon:

-  että maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot ovat käytännössä osoitettu ylimmän tason johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva suullinen ja kirjallinen englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito. 

 

ja korvataan hakuilmoituksen ensimmäisen kappaleen sana "yliopistojen" "korkeakoulujen"-sanalla, ja lisätään ensimmäisen kappaleen toiseksi viimeiseen lauseeseen "ja julkishallinnon".
 

Maakuntahallitus hyväksyi muutetun pohjaehdotuksen yksimielisesti.

 

Maakuntahallitus päätti lisäksi yksimielisesti valintaryhmän kokoonpanoksi:

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Markku Markkula

Mikko Piirtola

Pentti Arajärvi

Ulla Kaukola

Minerva Krohn

Leo Stranius

Arja Juvonen

Johannes Nieminen

Frida Sigfrids

Anders Portin

Pia Lohikoski

Antero Eerola

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-          että maakuntajohtajan viran kelpoisuusehdot ovat käytännössä osoitettu ylimmän tason johtamiskokemus, ylempi korkeakoulututkinto ja sujuva suullinen ja kirjallinen englannin sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito. 

-          julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi 6.8.2023 klo 16 mennessä liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti

-          asettaa alaisuutensa seuraavan valintaryhmän viran täyttämistä valmistelemaan:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Markku Markkula

Mikko Piirtola

Pentti Arajärvi

Ulla Kaukola

Minerva Krohn

Leo Stranius

Arja Juvonen

Johannes Nieminen

Frida Sigfrids

Anders Portin

Pia Lohikoski

Antero Eerola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen