Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 94


 

Uusimaa -ohjelman seurantakatsaus 2022

 

Maakuntahallitus 19.06.2023 § 94  

337/07.00.00.00/2023  

 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi Uusimaa-ohjelman vuoden 2022 seurantakatsauksen valmistumisen. Kolmiosainen seurantakatsaus sisältää erilliset osiot laadullisen seuranta-aineiston, tilastomittarien ja älykkään erikoistumisen strategian (RIS) seuranta-aineiston tarkasteluun.

 

 

Selostus

 Vuonna 2022 käynnistyneen ja vuoteen 2025 jatkuvan Reilusti edellä-ohjelman ensimmäinen seuranta on valmistunut. Seuranta kohdistuu ohjelman käynnistymisvuoden 2022 toimintaan. Seurantakokonaisuus muodostuu kolmesta eri osasta.

 

 Ensimmäinen osa Seurantakatsaus 2022 sisältää pääosin laadullista seuranta-aineistoa ja nostaa esiin käytännön esimerkkejä siitä, miten Reilusti Edellä -ohjelmaa on alettu edistää. Seurantakatsaukseen kuuluu raportti, jonka rakenne noudattaa Reilusti edellä- ohjelman teemajaottelua. Raportin tueksi on Power Point-tiivistelmä. Visuaalinen ilme noudattaa Reilusti edellä-ohjelman graafista ohjeistusta. (Liitteet 1 ja 2)

 

 Toinen osa on ns. tilastomittari-kooste, jossa esitellään Uusimaa-ohjelmassa mainittuja mittareita. Mittarit perustuvat raportointihetkellä käytettävissä olevaan dataan, ja antaa kuvan lähtötilanteesta, jossa ohjelman toteuttaminen käynnistyy. Mittareita on esillä myös Uudenmaan liiton verkkopalvelussa ja osa on yhtenevää älykkään erikoistumisen strategian mittariston kanssa. Visuaalinen ilme noudattaa Uudenmaan liiton visuaalista ohjeistusta. (Liite 3)

 

 Kolmas osa on Älykkään erikoistumisen strategian (RIS) seurantaan ja avaa enemmän näkymää hanke- ja TKI-kysymyksiin ja rahoitukseen vuosina 2021-2022. Visuaalinen ilme noudattaa älykkään erikoistumisen omaa graafista ulkoasua. (Liite 4)

 

 Vuosina 2023-2025 seurantakatsauksissa nostetaan erityistarkasteluun Reilusti Edellä ohjelman painopisteitä, vaikka kaikkia teemoja edistetään ja seurataan myös vuosittain. Vuoden 2022 seurantakatsaus keskittyy ohjelman käynnistymiseen. Vuoden 2023 painopiste on Ympäristöviisas Uusimaa ja seurantaa varten on jo avattu oma työpohja. Siihen liiton väki voi vuoden mittaan merkitä toteutuneita toimenpiteitä. Työpohja noudattelee pääpiirteittäin samaa logiikkaa, kuin vuoden 2022 seurantakatsaus.

 

 Vuonna 2024 teemaksi tulee Menestyvä Uusimaa ja vuonna 2025 onnellisten Uusimaa.  Seurantaa tehdään ohjelmakauden aikana osana liiton omaa työtä. Hankekauden lopulla voidaan tehdä ulkoinen arviointi/seuranta ohjelmakauden vaikutuksista ja onnistumisesta.

 

 

Asian tausta

 Reilusti edellä- ohjelmaan on kirjattu, että Uusimaa-ohjelman toteutumisen edistymistä seurataan vuosittaisissa maakunnan ja valtion välillä käytävissä aluekehittämisen keskusteluissa. Tämän lisäksi ohjelmassa todetaan jokaisen ohjelmassa olevan painopisteen kokonaisuutta seurattavan valittujen tilastomittareiden avulla. Numeeristen mittareiden lisäksi tavoitteiden kehityksen seurannassa esitetään hyödynnettävän myös laadullista seuranta-aineistoa.  Ohjelmassa muistutetaan, että Uusimaa-ohjelman mittareita käytetään myös älykkään erikoistumisen strategian seurannassa.

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2022 Seurantakatsauksen valmistumisen Reilusti edellä-ohjelman mukaisesti.

 

Asian käsittely:

Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen:

Kuten esittelyssä todetaan, niin ohjelman seuranta vaatii toimintaa ohjaavia mittareita sekä monipuolista ja myös laadullista toiminnan tuloksekkuuden arviointia. Hallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston strategian toteutumisen varmistaminen. Tämä on osa hallituksen tehtävää valvoa päätösten noudattamista ja riskien hallintaa. Lisäksi tällä lisätään liiton toiminnan läpinäkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä. Täten hallitus edellyttää liiton toimiston valmistelevan hallituksen käsiteltäväksi ehdotuksen seurantajärjestelmän kehittämisestä siten, että Uusimaa ohjelman toteutumista ja toteuttamistoimia voidaan määriteltävällä säännöllisyydellä määrällisesti ja laadullisesti seurata ja ohjata. Valmistelun tulosten käsittely maakuntahallituksessa tehdään 2-vaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa syksyn 2023 kuluessa hallitus voi evästää jatkotoimia.

 

Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun pohjaehdotuksen.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-          merkitä tiedoksi vuoden 2022 Seurantakatsauksen valmistumisen Reilusti edellä-ohjelman mukaisesti.

-          Kuten esittelyssä todetaan, niin ohjelman seuranta vaatii toimintaa ohjaavia mittareita sekä monipuolista ja myös laadullista toiminnan tuloksekkuuden arviointia. Hallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston strategian toteutumisen varmistaminen. Tämä on osa hallituksen tehtävää valvoa päätösten noudattamista ja riskien hallintaa. Lisäksi tällä lisätään liiton toiminnan läpinäkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä. Täten hallitus edellyttää liiton toimiston valmistelevan hallituksen käsiteltäväksi ehdotuksen seurantajärjestelmän kehittämisestä siten, että Uusimaa ohjelman toteutumista ja toteuttamistoimia voidaan määriteltävällä säännöllisyydellä määrällisesti ja laadullisesti seurata ja ohjata. Valmistelun tulosten käsittely maakuntahallituksessa tehdään 2-vaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa syksyn 2023 kuluessa hallitus voi evästää jatkotoimia.  

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Henna Hyytiä