Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 109


Liite 3 UML Arviointikertomus 2022, mv 13.6.2023

 

Vuoden 2022 arviointikertomus tiedoksi

 

Tarkastuslautakunta 23.5.2023 § 23

 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus:    

Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja antaa sen valtuustolle.

Päätös:

Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

 

Tarkastuslautakunta 31.5.2023 § 32

 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja antaa sen valtuustolle.

 

Päätös: 

 Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen (9.6.2023).

 

Tarkastuslautakunta 9.6.2023 § 41

 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

Ehdotus:  

Tarkastuslautakunta laatii ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja antaa sen valtuustolle.

 

Päätös:

 Ehdotuksen mukaan.

 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2023 § 5 

 

Selostus

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anitta Orpana antaa asiasta selostuksen kokouksessa. Arviointikertomus ja KPMG:n erillisselvitys ovat asian liitteinä.

 

Päätösesitys:

Maakuntavaltuusto päättää

-          merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi

-          että arviointikertomus viedään maakuntahallitukselle tiedoksi.

 

Päätös:

 Maakuntavaltuusto päätti

-          merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi

-          että arviointikertomus viedään maakuntahallitukselle tiedoksi.

   

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 109  

171/02.01.01.01/2023  

 

Tiivistelmä

Maakuntavaltuusto päätti 13.6.2023, että asialistan kohtien 4, Vuoden 2022 arviointikertomus tiedoksi ja 5, Uudenmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen keskustelut yhdistettäisiin.

 

Asialistan kohdassa 4 maakuntavaltuusto päätti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja että arviointikertomus viedään maakuntahallitukselle tiedoksi. Asialistan kohdassa 5 "maakuntavaltuusto päätti

-          merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

-          hyväksyä vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen

-          tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa

tilikauden alijäämä 188 912,79 euroa katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa
 

-          että esitutkintaprosessin ollessa kesken, vastuuvapautta ei myönnetä maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle miltään osin

-          yhtyä hallituksen 8.6. päätökseen liittyen KPMG:n selvitykseen

-          pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä ja arviota maakuntahallituksen vastuusta asiassa ja kokoontuu päättämään asiasta tämä selvityksen pohjalta, kun tämä selvitys on maakuntavaltuuston käytettävissä."

 

Tilannetieto maakuntavaltuuston tarkastuslautakunnalle osoittaman pyynnön mukaisen asian edistymisestä sisältyy tähän esityslistaan omana  pykälänään.
 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä arviointikertomuksen tiedoksi.

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Ulla Kaukola ehdotti seuravaa lisäystä päätökseen:

 

Lisäksi hallitus toteaa antavansa valtuustolle lausunnon arviointikertomuksen johdosta.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä arviointikertomuksen tiedoksi

 

Lisäksi hallitus totesi antavansa valtuustolle lausunnon arviointikertomuksen johdosta.

 

 

Esittelijä: 

 Maakuntajohtajan varahenkilö Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen