Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 110


 

Vastuuvapauden myöntäminen maakuntahallitukselle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022; Tilannetieto asian edistymisestä

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 110  

171/02.01.01.01/2023  

 

Tiivistelmä

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä maakuntahallituksen vastuuvapauden myöntämiseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 liittyvän selvitystyön tilannekatsauksen tiedoksi.             

 

Selostus

 Kokouksessaan 13.6.2023 §31/2023 maakuntavaltuuston käsittelyssä oli Uudenmaan liiton vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä maakuntavaltuusto päätti muun muassa

-        esitutkintaprosessin ollessa kesken, olla myöntämättä vastuuvapautta maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle miltään osin sekä

-        pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä ja arviota maakuntahallituksen vastuusta asiassa ja kokoontua päättämään asiasta tämän selvityksen pohjalta, kun tämä selvitys on maakuntavaltuuston käytettävissä.

 

Tarkastuslautakunta piti kokouksen 20.6.2023 ja päätti, että hallintojohtaja tilaa Kuntaliiton lakiosastolta lainopillisen lausunnon maakuntahallituksen ja sen puheenjohtajan vastuusta viime tilikautta koskien. Lausunto vastaanotettiin 17.8.2023. Liiton toimisto havaitsi, että lausunnossa oli asiavirheitä ja ne pyydettiin korjaamaan. Korjattu lausunto vastaanotettiin 21.8.2023. Se on esityslistan oheismateriaalina.

Lausunto on luonteeltaan yleispiirteinen ja jotta tarkastuslautakunta voi antaa maakuntavaltuustolle riittävän selvityksen asiassa, vaatii se vielä tarkastuslautakunnan kokouskäsittelyitä keskusteluineen.

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsunut koolle seuraavan lautakunnan kokouksen 31.8. klo 14. Jos lautakunnan selvitys valmistuu jo tuolloin, ehtii se maakuntavaltuuston kokoukseen 12.9.2023. 

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 13.6.2023 kokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti yhtyä hallituksen 8.6. päätökseen liittyen KPMG:n selvitykseen. Osana KPMG:n erillisselvityksen käsittelyä hallitus päätöksissään 5.6. ja 8.6.2023 (§ 66 ja § 69) linjasi mihin toimenpiteisiin toimivan johdon on ryhdyttävä esille tulleiden ongelmien korjaamiseksi. Johtoryhmä on jakanut valmisteluvastuut koskien kunkin ongelman ratkaisemista. Osa näistä toimista koskee hallinnollisia määräyksiä ja käytäntöjä. Maakuntajohtajan tehtävää hoitava Juha Eskelinen antoi hallituksen kokouksessa 28.8. suullisen selvityksen siitä mihin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty. Kokonaisuus jatkotoimenpiteineen tulee hallituksen käsittelyyn syyskuun 18. päivän kokouksessa.
 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        merkitä edellä esitetyn tilannekatsauksen tiedoksi,

-        esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asiaa koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula ehdotti seuraavaa lisäystä asian selostusosaan:

"Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 13.6.2023 kokouksessa tehdyn ehdotuksen mukaisesti yhtyä hallituksen 8.6. päätökseen liittyen KPMG:n selvitykseen. Osana KPMG:n erillisselvityksen käsittelyä hallitus päätöksissään 5.6. ja 8.6.2023 (§ 66 ja § 69) linjasi mihin toimenpiteisiin toimivan johdon on ryhdyttävä esille tulleiden ongelmien korjaamiseksi. Johtoryhmä on jakanut valmisteluvastuut koskien kunkin ongelman ratkaisemista. Osa näistä toimista koskee hallinnollisia määräyksiä ja käytäntöjä. Maakuntajohtajan tehtävää hoitava Juha Eskelinen antoi hallituksen kokouksessa 28.8. suullisen selvityksen siitä mihin toimenpiteisiin asian suhteen on ryhdytty. Kokonaisuus jatkotoimenpiteineen tulee hallituksen käsittelyyn syyskuun 18. päivän kokouksessa."

Lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        merkitä edellä esitetyn tilannekatsauksen tiedoksi,

-        esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asiaa koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

 

 

Esittelijä: 

 Maakuntajohtajan varahenkilö Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen