Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 107


 

Maakuntajohtajan tehtävien väliaikainen hoitaminen

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 107  

398/01.01.01.00/2023  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitus on 27.9.2010 nimennyt Juha Eskelisen aluekehittämisen vastuualueen johtajan virkaan ja maakuntajohtajan varahenkilöksi. Maakuntajohtajan tilapäinen sijaistaminen on huomioitu aluekehittämisen vastuualueen viran kokonaispalkkauksessa. Maakuntajohtajan jäätyä loppuvuoden kestävälle virkavapaalle, ja uuden maakuntajohtajan virantäytön ollessa vielä kesken, on syytä vahvistaa sijaistamiseen liittyvät järjestelyt erikseen maakuntahallituksessa.

Maakuntahallitukselle esitetään, että se vahvistaa aluekehittämisen vastuualueen johtajan toimivan maakuntajohtajan sijaisena oman viran ohella ja että tätä työn vaativuuden nousua vastaava palkankorotus on  20 % hänen kokonaispalkastaan.

 

Selostus

 Maakuntahallitus on 27.9.2010 nimennyt Juha Eskelisen aluekehittämisen vastuualueen johtajan virkaan ja maakuntajohtajan varahenkilöksi. Maakuntajohtajan tilapäinen sijaistaminen on huomioitu aluekehittämisen vastuualueen viran palkkauksessa. Tilapäisyys tarkoittaa lyhyitä sairauslomia, virka- ja työvapaita tai muita syitä, joiden vuoksi esimies on estynyt väliakaisesti hoitamasta tehtäväänsä.

 

 Maakuntajohtajan jäätyä loppuvuoden kestävälle virkavapaalle, ja uuden maakuntajohtajan virantäytön ollessa vielä kesken, on syytä vahvistaa sijaistamisiin liittyvät järjestelyt erikseen maakuntahallituksessa.

 

 Uudenmaan liiton menettelytapa tilanteissa, joissa varahenkilönä toimiminen on huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa on seuraava: Jos poissaolo on jatkunut 30 vrk, toimivaltainen viranomainen arvioi, onko kyse tilapäistä pidemmästä sijaisuudesta. Jos on, määrätään viransijainen. Päätöksessä määritellään myös sijaisuuden kesto, tehtävä ja tehtäväkohtainen palkka jakson aikana. Pidempien poissaolojen kohdalla on myös arvioitava, kuuluvatko kaikki sijaistettavan tehtävät tosiasiallisesti sijaiselle. Jos kuuluvat, on tehtäväkohtainen palkka lähtökohtaisesti sama. Jos tehtävät kuuluvat sijaiselle jakson aikana vain osin, sijaisen palkka määritellään Uudenmaan liiton tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.
 

Maakuntahallitukselle esitetään, että että se vahvistaa aluekehittämisen vastuualueen johtajan toimivan maakuntajohtajan sijaisena oman viran ohella 14.8. alkaen ja että työn vaativuuden nousua vastaava palkankorotus on  20 % kokonaispalkasta. Järjestely on voimassa kunnes uusi maakuntajohtaja ottaa tehtävänsä vastaan, kuitenkin niin että maakuntahallitus voi täsmentää sitä maakuntajohtajan valinnan jälkeen. Eskelinen on antanut suostumuksensa tähän järjestelyyn. 

 

 Asia käsitellään maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska kokouksen esittelijänä muuten toimiva aluekehittämisen vastuualuejohtaja (maakuntajohtajan varahenkilö) on esteellinen asiassa.
 

 

 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:

 

 Maakuntahallitus päättää

-            vahvistaa aluekehittämisen vastuualueen johtajan toimivan maakuntajohtajan sijaisena oman viran ohella 14.8. alkaen ja että työn vaativuuden nousua vastaava palkankorotus on  20 % hänen kokonaispalkastaan.

-            että järjestely on voimassa kunnes uusi maakuntajohtaja ottaa tehtävänsä vastaan, kuitenkin niin että maakuntahallitus voi täsmentää sitä maakuntajohtajan valinnan jälkeen.

 

 

Asian käsittely:

Maakuntajohtajan varahenkilö Juha Eskelinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti

-            vahvistaa aluekehittämisen vastuualueen johtajan toimivan maakuntajohtajan sijaisena oman viran ohella 14.8. alkaen ja että työn vaativuuden nousua vastaava palkankorotus on  20 % hänen kokonaispalkastaan.

-            että järjestely on voimassa kunnes uusi maakuntajohtaja ottaa tehtävänsä vastaan, kuitenkin niin että maakuntahallitus voi täsmentää sitä maakuntajohtajan valinnan jälkeen.

 

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen