Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 04.09.2023/Pykälä 120


 

Henkilöstön Pulssi-kyselyn tulosten yhteenveto

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 111 

 

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää merkitä tiedoksi toukokuun lopun henkilöstökyselyn tulosyhteenvedon.

 

Selostus

 Pulssikyselyn avulla seuraamme muutosta henkilöstön kokemuksissa ja tarkastelemme sitä pitkällä aikavälillä. Toisaalta kyselyn kautta on noussut myös konkreettisia kehittämistarpeita, joihin on pystytty tarttumaan.

 Toukokuussa toteutettuun Pulssiin vastasi 50 työntekijää. Pulssi oli vuoden ensimmäinen.

 

Asian tausta

 Pulssi-kysely on korona-aikaan Uudenmaan liitossa käyttöön otettu kevyt anonyymi henkilöstökysely, jolla kartoitetaan henkilöstön vointia ja työilmapiiriä muutaman kerran vuodessa.
 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi toukokuun lopun Pulssi-kyselyn tulosyhteenvedon.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti jättää asian pöydälle.

Seuraavaan kokoukseen tuodaan tulosyhteenvedon lisäksi myös tieto, mihin toimenpiteisiin tulosten johdosta on ryhdytty ja mitä toimenpiteitä on suunnitteilla.

 

 

Esittelijä: 

 Maakuntajohtajan varahenkilö Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Nimi

 

 

Maakuntahallitus 04.09.2023 § 120  

404/01.00.02/2023  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi toukokuun lopun pulssi-kyselyn yhteenvedon tulokset ja sen johdosta tehdyt ja suunnitellut työyhteisötason toimenpiteet.

 

 

Selostus Pulssi-kysely on käyty läpi henkilöstön ns. muutosinfossa 22.8.2023, jossa on myös annettu koko henkilöstölle maakuntajohtajan rekrytoinnin ajankohtaiskatsaus.  Sen johdosta suunniteltuja toimenpiteitä on henkilöstö päässyt kommentoimaan ja ideoimaan uusia kerran kuukaudessa järjestetyssä henkilöstötilaisuudessa (johtoryhmän infotunti) 30.8.2023.

Johtoryhmän ja ryhmänvetäjien yhteisillä toiminnan suunnittelupäivillä 24.-25.8. hahmoteltiin huomioiden Pulssi-kyselyn tulokset liiton oman strategian henkilöstökokemuspainopisteen ja viestinnän osalta mm. seuraavia kehittämiskohteita vuodeksi 2024:

 •        Valmentava johtaminen ja työntekijätaidot
  • Työympäristöllä tuetaan yhteistyömahdollisuuksia
  • Johtajavaihdoksiin liittyvän muutosprosessin läpivienti ja tukeminen
  • Riskienhallinnan tuominen koko organisaation tasolle: Kokonaisvaltainen skarppaus
  • Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen
  • Painotetaan viestinnässä enemmän onnistumisia ja työn tuloksia, haetaan vaikuttavuutta

 

 

Asian tausta

Pulssi-kysely on luonteeltaan kevyt ja nopea, henkilöstökokemusta ja ilmapiiriä tunnusteleva mittari, joka on verrattavissa HappyOrNot-mittariin asiakaskokemuksen mittauksessa.  Pulssi-kyselykäytäntö aloitettiin korona-aikana ja Pulsseja toteutettu sen jälkeen säännöllisen epäsäännöllisesti 


Kysely tehdään tästä eteenpäin neljä kertaa vuodessa.

Pulssikyselyn avulla seurataan muutosta henkilöstön kokemuksissa ja tarkastellaan sitä pitkällä aikavälillä. Toisaalta kyselyn kautta on noussut myös konkreettisia kehittämistarpeita, joihin on pystytty tarttumaan.


Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi toukokuun lopun Pulssi-kyselyn yhteenvedon tulokset ja sen johdosta tehdyt ja suunnitellut työyhteisötason toimenpiteet.
 

Asian käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana maakuntahallitus päätti yksimielisesti, että maakuntahallitus kuulee henkilöstön edustajia asiassa erikseen.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-          merkitä tiedoksi toukokuun lopun Pulssi-kyselyn yhteenvedon tulokset ja sen johdosta tehdyt ja suunnitellut työyhteisötason toimenpiteet.

-          kuulla henkilöstön edustajia asiassa erikseen.   
 

 

 

Esittelijä:

 Maakuntajohtajan varahenkilö Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen

 Asiantuntija Otto Ala-Nissilä