Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 136


Liite 1 Liittojen palvelusopimus 2024 hyväksyttäväksi, MHS 18.9.2023

 

Kuntaliiton yhteistyösopimuksen hyväksyminen

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 136  

666/00.04.03/2021  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa solmittavan toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen hyväksymistä. Kuntaliitto tukee maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä tarjoaa maakuntien liitoille sopimuksessa mainittuja palveluita sekä edunvalvontayhteistyötä. Kuntaliiton vuosittainen palvelumaksu on tasasuuruinen kaikille maakunnan liitoille.  

Selostus  

Maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliitto ry:n välisen palvelusopimuksen uudistamisesta on neuvoteltu maakuntajohtajien puheenjohtajan ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajan johdolla. Asiaa on käsitelty maakuntajohtajien kokouksissa sekä maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa. 

 

Palvelusopimus koskee Kuntaliiton maakuntien liitoille palvelumaksua vastaan tarjoamia palveluja ja yhteistyötä. Sopimuksen avulla Kuntaliitto tukee kumppanuusmallilla maakuntien liittojen keskinäistä yhteistyötä sekä tarjoaa maakuntien liitoille sopimuksessa mainittuja palveluita sekä edunvalvontayhteistyötä. Uudistetun palvelusopimuksen sisältö pysyy pääosin ennallaan: sopimus on sisällöltään tavoitteellinen ja kuvaa niitä asioita, joita sopimusosapuolet yhdessä toteuttavat.  

 

Uudessa palvelusopimuksessa siirrytään aiemmin maakunnan koon mukaan porrastetuista palvelumaksuista tasasuuriin maksuosuuksiin. Vuoden 2024 alusta alkaen Kuntaliiton vuosittainen palvelumaksu kaikille maakunnille on 12.000 euroa. Uusi sopimus on palvelujen osalta hieman aiempaa suppeampi ja siihen sisältyy laskutusperiaatteet tarvittaessa käytettäville lisäpalveluille.  

 

Uuden palvelusopimuksen hyväksymistä maakunnan liitoissa toivotaan syyskuun 2023 loppuun mennessä. Kuntaliiton hallitus on osaltaan 24.8.2023 hyväksynyt sopimuksen. Uusi sopimus tulee allekirjoituksen jälkeen voimaan 1.1.2024 ja on voimassa toistaiseksi. 

 

Sopimus on tämän pykälän liitteenä.  

 

Asian tausta 

 

Uudenmaan liitto irtisanoi 19.8.2022 vuonna 2020 solmitun maakunnan liittojen ja Suomen Kuntaliiton palvelusopimuksen päättymään 31.12.2023, koska sopimus oli Uudenmaan näkökulmasta epäedullinen. Palvelusopimuksen irtisanomisen keskeisenä syynä oli se, että neuvotteluissa maakunnan liittojen ja Kuntaliiton välillä maakunnan liitot eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen maksuosuuksista. Tämä käynnisti neuvottelut palvelusopimuksen uudistamisesta. 

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön 16.2 § kohdan 2. nojalla maakuntahallitus tekee sopimukset liiton puolesta.  

 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-         hyväksyä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa tehtävän sopimuksen  

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen 

 

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti yllä selostusosassa mainituin perusteluin

-         hyväksyä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa tehtävän sopimuksen  

-        valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

 

 

Esittelijä: 

 Va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Inka Tikkanen