Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 128


 

Maakuntavaltuuston 12.9.2023 päätösten täytäntöönpano

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 128  

400/00.01.02.04/2023  

 

 

Selostus

 

Maakuntavaltuuston kokous pidettiin 12.9.2023. Varsinaiset päätösasiat olivat:

 

14 Vastuuvapauden myöntäminen maakuntahallitukselle ja sen  puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

15  Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Kari Saari) ja uuden varajäsenen valinta

16   Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Marja Manninen-Ollberg) ja uuden varajäsenen valinta

17   Maakuntajohtajan viran täyttäminen

 

Asia 14 päätettiin jättää pöydälle.

 

Asiakohdissa 15-17 tehtiin maakuntahallituksen ehdotusten pohjalta lopulliset päätökset, ja pöytäkirja päätettiin näiden asioiden osalta tarkastaa kokouksessa. Päätöksiin tyytymätön saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Maakuntajohtajan viran täyttämistä koskeva päätösote on lähetetty sähköisesti tiedoksi asianosaisille, eli virkaa hakeneille 12.9.2023. Tässä asiakohdassa asianosaisten osalta valituksen viimeinen jättöpäivä on 16.10.2023. Maakuntavaltuuston tarkastettu pöytäkirja on tarkoitus asettaa kuntalain mukaisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon 15.9.2023. Jäsenkuntien ja kunnan jäsenten kunnallisvalituksen viimeinen jättöpäivä olisi näin ollen 23.10.2023.

 

Kunnallisvalituksen piiriin kuuluvissa asioissa päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Maakuntajohtajan virantäyttöasian täytäntöönpanossa voi maakuntahallitus edetä välittömästi. Toimeenpanossa on kuitenkin huomioitava, että lopulliset virantäyttöä koskevat päätökset voidaan tehdä vasta kun maakuntavaltuuston päätös § 17/2023 on saanut lainvoiman.

MV:n esityslista/pöytäkirja 12.9.2023

 

Esittelijän päätösesitys:

 

Maakuntahallitus päättää

-          todeta, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia

-          panna maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön asian selostusosassa kuvatuin huomioin.

 

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti

-          todeta, että maakuntavaltuuston päätökset ovat syntyneet säädetyssä järjestyksessä, maakuntavaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole lainvastaisia

-          panna maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön asian selostusosassa kuvatuin huomioin.

 

 

Esittelijä:

  Va. maakuntajohtaja Juha Eskelinen

 

Lisätiedot:

  Vastuujohtaja Inka Tikkanen