Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 130


 

Eron myöntäminen aluekehittämisen vastuualueen johtajalle

 

Maakuntahallitus 18.09.2023 § 130  

431/01.01.04/2023  

 

 

Tiivistelmä

Aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen on 13.9.2023 jättänyt eroilmoituksensa, jossa ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle 1.2.2024 alkaen.

 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Juha Eskeliselle  eron aluekehittämisen vastuualueen johtajan virasta.

Asian tausta

 

Uudenmaan liiton hallintosäännön 28 §:n mukaan maakuntahallitus päättää aluekehittämisen vastuualueen johtajan valinnasta.

Hallintosäännön 32§:n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta päättää palvelussuhteeseen ottanut viranomainen.

 

Liiton hallintokäytäntönä on, että lomat pidetään ennen eläkkeelle siirtymistä. Juha Eskelinen jää pitämään säästyneitä lomapäiviä 17.11.2023 alkaen.


 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösesitys:

 

Maakuntahallitus päättä myöntää eron Juha Eskeliselle aluekehittämisen vastuualueen johtajan virasta 1.2.2024 alkaen.  

 

 

Asian käsittely:

Maakuntajohtajan varahenkilö, aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

 

 

Esittelijä:

Asia käsiteltiin maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö 122 §)

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Inka Tikkanen