Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 119


 

AKKE Teemaverkoston Tekninen tuki -projektin perustaminen

 

Maakuntahallitus 27.09.2021 § 119  

838/00.01.03.00/2021  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää perustaa AKKE Teemaverkoston Tekninen tuki -projektin alaisuuteensa. Uudenmaan liiton hallinnoimassa projektissa turvataan "SDG-tavoitteiden strateginen johtaminen kaupungeissa" -teemaverkostohankkeen oikea-aikainen ja hyvä hallinnointi.

 

Selostus

Projekti alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023. Projektilla turvataan teemaverkosto -hankkeen tekninen tuki eli tiedotus, rahoituksen myöntäminen ja raportointi ja seuranta sekä maksatukseen liittyvät toimenpiteet ja muu hankehallinnointi. Projektin tuloksena on verkostohankkeen hallinnon mahdollistaminen.

 

Projekti haetaan kertakorvauksena. Rahoituksen kokonaiskustannusarvio on 12 500 euroa, josta AKKE-rahoitusta haetaan 10 000 euroa. Lopun rahoitus katetaan Uudenmaan liiton budjetista. Projektin toteutukseen osallistuvat liiton hankevastaava ja hankkeiden hallinnon asiantuntijat.  Projektista vastaa kehittämispäällikkö Outi Ervasti (hankkeen ohjaus ja seuranta) ja hankeassistentit Kati Virtanen ja Paula Latvanen (AKKE-rahoituksen hallinnointi ja raportointi) sekä hankesuunnittelija Joanna Kallio (kansallisen rahan maksatukset). Arvioidut palkkasiirrot: hankevastaava 120 tuntia x n 47 euroa/h, hankkeen hallinnointihenkilöt 140 tuntia x n. 25 euroa/h.

 

Asian tausta

 Työ ja elinkeinoministeriö myönsi Uudenmaan liitolle valtioneuvoston 29.6.2021 tekemän päätöksen mukaisesti momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE) mukaista määrärahaa 280 00 euroa alueiden välisen verkostoyhteistyön edistämiseen.TEM:n rahoituspäätöksen ja maksatuspäätöksen mukaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on noudatettava alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia (8/2014), rahoituslakia, sekä valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisen ja   rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), rahoitusasetusta sekä soveltuvin osin valtionavustuslakia (688/2001)1). Rahoitus on käytettävä 30.12.2023 mennessä. Maakunnan liitto voi käyttää alueiden kestävän   kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa liitossa tapahtuvaan ko. varojen hallinnointiin kuten myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviin välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Maakunnan liiton on pidettävä tukitoimeen liittyvistä henkilöstökuluista seurantaa, josta voidaan todeta palkka ja muut kustannukset sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan tuella liittoon palkatun henkilöstön määrä (htv).

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa AKKE tekninen tuki -projektin

-        nimetä projektin vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan

-        velvoittaa projektin noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti

-        perustaa AKKE tekninen tuki -projektin

-        nimetä projektin vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan

-        velvoittaa projektin noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti