Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 128


 

We Make Transition -hankkeen perustaminen

 

Maakuntahallitus 19.12.2022 § 128  

442/00.01.03.01/2022  

 

Tiivistelmä

Maakuntahallitukselle esitetään päätettäväksi, että se perustaa Interreg Baltic Sea Region -rahoitteisen We Make Transition -hankkeen alaisuuteensa.

 

Uudenmaan liitto on mukana Interreg BSR hankkeessa nimeltä We Make Transition! - Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation, joka sai rahoituksen syksyn päätöskierroksella. Hanke käynnistyy 1.1.2023. Hankkeessa on 12 kumppania 6 jäsenvaltiosta. Konsortiota vetää Itämeri-Instituutti Tampereelta. Suomesta on lisäksi mukana Pirkanmaan liitto ja Varsinais-Suomen liitto, joka vahvistaa yhteistyötämme näiden maakuntien kanssa.

 

Selostus

We Make Transition -hanke vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin innovaatioyhteistyötä ja vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymää paikallis- ja aluetasolla. Kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin ja yritysten yhteistyössä tunnistetaan vihreää siirtymää tukevia kehityspolkuja, rakennetaan yhteistä kestävyysvisiota sekä kokeillaan yhteisiä kestävyysaloitteita. Tavoitteena on tukea erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja julkisen sektorin aktiivista yhteistyötä, ja tätä tarkoitusta varten hankkeessa tuotetaan toimijoille menetelmiä, osaamista ja paikkoja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

 

Hankkeen päätavoitteena on pilotoida Alankomaissa kehitettyä murrosareenaprosessia sekä Itämeren alueella että kussakin osallistuja-alueella. Murrosareenaprosessin avulla kansalaisyhteiskuntaa tuodaan tiukemmin mukaan innovaatiotoimintaa ja kestävyysmurrosta toteuttamaan. Tämä tukee yhteiskunnan resilienssiä voimaannuttamalla kansalaisyhteiskuntaa ja erilaisia toimijoita, jotka pyrkivät omassa yhteisössään tukemaan erilaisten ekososiaalisten innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset jakamistalouden ratkaisut, ruuan kiertotalous paikallisesti, energiajärjestelmässä syntyvät ekososiaaliset ratkaisut.

 

Uudellamaalla toteutetaan hankkeen mukaiset fokusryhmähaastattelut, tuetaan Itämeren alueen murrosareenaa sekä järjestetään omat alueelliset murrosareenat. Lisäksi Uusimaa on vastuussa koko projektin työpaketin 1.2 alaisesta yhdestä työpajasta, hankkeen aloitusseminaarin järjestelyistä sekä yhden opintovierailun toteuttamisesta. Lisäksi tehtäviin kuuluu viestintä- ja taustatutkimustöitä. Lisäksi tietysti hankkeen työntekijä osallistuu hankkeen muihin työpajoihin ja opintovierailuihin.

 

Hankkeen kesto on 1.1.2023 - 31.12.2025.

 

Uudenmaan liiton budjettiosuus hankkeelle on 320 611 euroa. 

 

Uudenmaan liiton rahoitusosuus muodostuu seuraavasti

  • Interreg rahoitus 256 489 euroa (80%)
  • Uudenmaan liiton oma rahoitus 64 122 euroa (20 %)

 

Hankkeeseen rekrytoidaan Uudenmaan liittoon projektikoordinaattori. Lisäksi projektille kirjataan taloushallinnon työosuutta. Projektikoordinaattoria tulee liiton älykkään erikoistumisen asiantuntijat.

 

Hankkeen vastuujohtajana toimii aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen. Hankkeeseen palkataan projektikoordinaattori.

 

Asian tausta 

Uusimaa on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali 2030 mennessä. Lisäksi alueellisessa innovaatiostrategiassa, eli älykkään erikoistumisen strategiassa vahvistetaan tavoite olla resurssiviisas. Päästöjen vähentäminen ja resurssiviisauden vahvistaminen edellyttävät laaja-alaisia, systeemitason muutoksia.

 

Hiilineutraali Uusimaa 2030 -tiekartassa kiertotalouden edistäminen on tunnistettu yhdeksi ilmastotyön painopistealueeksi ja toimintalinjaukseksi on kirjattu kiertotalouden edistäminen Uudellamaalla. Reilusti edellä -maakuntaohjelma sekä älykkään erikoistumisen strategia nostavat kiertotalouden ja resurssitehokkuuden tekemisen tavoitteiksi.


Uudenmaan kiertotalouslaakso käynnistyy tammikuussa 2023. Laakso-avauksesta on neuvoteltu laajasti avaintoimijoiden kanssa. We Make Transition! -hanke tukee vahvasti systeemisen muutoksen edistämistä ja konkreettisesti kiertotalouslaakson kehittämistä. Olemme alustavasti keskustelleet kiertotalouslaaksoa kehittävien toimijoiden kanssa siitä, että he osallistuvat Uudellamaalla järjestettävään paikalliseen murrosareenaan. Hakemuksen liitännäiskumppanit meidän alueeltamme ovatkin Green Net Finland sekä Helsingin kaupunki. Lisäksi mm. Posintra on ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua hankkeen toimeenpanoon.

 

Päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää

-        perustaa We Make Transition -hankkeen Uudenmaan liittoon

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

Päätös: Maakuntahallitus päätti

-        perustaa We Make Transition -hankkeen Uudenmaan liittoon

-        nimetä hankkeen vastuujohtajaksi aluekehittämisen vastuualueen johtajan,

-        velvoittaa hankkeen noudattamaan Uudenmaan liiton voimassa olevaa projektiohjetta.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Venla Virkamäki