Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 36


Liite 4 Uudenmaan liiton projektit 2022

 

Katsaus Uudenmaan liiton hallinnoimiin projekteihin vuonna 2022

 

Maakuntahallitus 27.03.2023 § 36  

171/02.01.01.01/2023  

 

Tiivistelmä

Uudenmaan liitto on vuoden 2022 aikana ollut toteuttajana 22 projektissa, joihin on myönnetty rahoitusta 14 eri rahoitusohjelmasta. Projekteihin on myönnetty ulkoista rahoitusta yhteensä n. 11 364 977 [1](hankkeiden koko hankekausille). Omarahoitusta hankkeisiin on sidottu n. 777 652 [2]€. Kansainvälistä rahoitusta sai 13 projektia, joista osa sisälsi lisäksi esimerkiksi kansallista vastinrahaa. Ainoastaan kansallista rahoitusta sai yhdeksän projektia. Lukumäärältään eniten projekteja rahoitettiin Interreg Europe -ohjelmasta sekä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella (4 kpl) ja valtion erillisrahoituksella (3 kpl). 

Projektien teemojen joukosta vahvasti esiin nousivat ilmastoasiat, jotka tukevat Uusimaa-ohjelman hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä -tavoitetta. Lisäksi liitossa korostuvat myös välittävän toimielimen-, hankehallinnointi- ja neuvontatehtäviin liittyvät projektit (esim. ns. teknisen tuen hankkeet). Maakuntahallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi Uudenmaan liiton hallinnoimien projektien katsauksen vuodelta 2022.

Selostus

Uudenmaan liitossa on monipuolista projektitoimintaa, jonka avulla tuetaan liiton strategisten tavoitteiden toteuttamista. Vuoden 2022 aikana liitto oli mukana 22 projektissa, joista 15 päätoteuttajana (ja lisäksi yksi hanke, jossa liitolla on työnjohdollinen vastuu) ja 6 osatoteuttajana. Projekteja päättyi vuoden 2022 aikana neljä ja uusia hankkeita käynnistyi kahdeksan kappaletta.  Liitolle on myönnetty rahoitusta 14 eri rahoitusohjelmasta (lisäksi esim. kansalliset vastinrahat). Kansainvälistä rahoitusta sai 13 projektia, joista osa sisälsi lisäksi esimerkiksi kansallista vastinrahaa. Ainoastaan kansallista rahoitusta sai yhdeksän projektia. Lukumäärältään eniten projekteja rahoitettiin Interreg Europe -ohjelmasta sekä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella (4 kpl) ja valtion erillisrahoituksella (3 kpl). 

Projekteihin on myönnetty ulkoista rahoitusta yhteensä 11 364 977 1€ (hankkeiden koko hankekausille). Omarahoitusta hankkeisiin on sidottu n. 777 652 2€. Ulkoisen rahoituksen korkeassa määrässä näkyy etenkin välittävän toimielimen tehtävien hoitamiseen osoitettu rahoitus.

Projektien teemojen joukosta vahvasti esiin nousivat ilmastoasioihin liittyvät teemat, jotka tukevat Uusimaa-ohjelman hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä -tavoitetta. Vuoden 2022 aikana perustettiin teemaan liittyen Uudenmaan Kiertotalouslaakso sekä Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma (LuoTo 1 ja 2) -hankkeet. Projekteissa näkyvät myös Älykkään erikoistumisen strategiaa tukevat hanketeemat, jotka omalla toiminnallaan tukevat myös hiilineutraaliustavoitetta. Lisäksi liitossa korostuvat myös välittävän toimielimen-, hankehallinnointi- ja neuvontatehtäviin liittyvät projektit (esim. ns. teknisen tuen hankkeet).

Hankkeet etenivät vuoden 2022 aikana hyvin ja suunnitellusti hyväksyttyjen rahoituspäätösten ja hankesuunnitelmien mukaisesti.

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Uudenmaan liiton hallinnoimien projektien katsauksen vuodelta 2022.

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti merkitä tiedoksi Uudenmaan liiton hallinnoimien projektien katsauksen vuodelta 2022.

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Inka Tikkanen
Asiantuntija Nina Pakarinen

 

 


[1]  Luvuista puuttuu Interreg hallinto 2021-2027 -hankkeen budjetti, jota ei voida vielä määritellä, sillä se määrittyy vaiheistetusti työ- ja elinkeinoministeriön erillisillä päätöksillä. Lisäksi AURA tekninen tuki 2021-2027 -hankkeen osalta kyseessä on arvio: Uudenmaan liitolle on osoitettu suuntaa antava osuus 3,73 % koko ohjelman teknisestä tuesta eli noin 4,27 miljoonaa euroa.

[2] Uudenmaan SMR-hankkeen omarahoitusosuus ei sisälly asiantuntijapalveluna tilattua hankkeen loppuyhteenvetoa, joka kirjautuu vuodelle 2023