Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 79


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Uudenmaan Kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste Lapinlahden Lähteellä (2023-2024); Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 79  

157/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:lle Uudenmaan Kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste Lapinlahden Lähteellä (2023-2024) -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry, hakemus on saapunut 13.3.2023 

 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on saada Uudenmaan alueella asuvat henkilöt, erityisenä kohderyhmänä psykiatristen ja päihdepalveluiden piirissä olevat ja muut mielenterveystoipujat, järjestöjen tuottaman kulttuurihyvinvointitoiminnan piiriin perustamalla Uudenmaan kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste. Uudenmaan kulttuurihyvinvoinnin yhteyspiste kokoaa aiempaa tiiviimmin yhteen kulttuurihyvinvoinnin sekä päihde- ja psykitariapalveluiden parissa Uudellamaalla toimivat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat selkeäksi yhteistyö- ja palveluohjausverkostoksi. Hankkeen perustehtävään kuuluu verkoston toiminnankoordinointi. 

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan 

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopistettä Onnellisten Uusimaa, sekä Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Ihmisten kaupunki. 

 

Hankkeen kustannusarvio ja haettu rahoitus 

 

Hankehakemuksen mukainen kokonaiskustannusarvio on 326 362 euroa. 

Hankehakemuksella on haettu AKKE-rahoitusta 257 962 euroa. 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus menestyi tälle haulle ja hakuteemalle 2) Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 45 / 60 pistettä.  

 

Hanketta esitetään hyväksyttäväksi pisteytyksen perusteella ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta enintään 187?962 euroa, kuitenkin enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista.  

 

Hankkeelle ei voida myöntää rahoitusta täysimääräisesti hakemuksessa esitetyllä tavalla. Uudenmaan liitto käy hanketoteuttajan kanssa rahoitusneuvottelut hankesuunnitelman, hakemuksen kustannusarvion ja muiden hakemuksen liitteiden sopeuttamisesta myönnettyyn rahoitukseen maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää 

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta 

-        myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea enintään 187?962 euroa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla 

-        hyväksyä hankkeen tukiprosentiksi enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista  

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston käymään jatkoneuvottelut hanketoteuttajan kanssa hankehakemuksen ja sen liitteiden muokkaamiseksi 

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päätöksellään hyväksymään lopullisen hankehakemuksen liitteineen.   

 

 

Asian käsittely:

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Arajärvi jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry