Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 80


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Simulaatio, TestBed ja AI palvelut uusmaalaisille yrityksille - STAI; Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 80  

151/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle Simulaatio, TestBed ja AI palvelut uusmaalaisille yrityksille - STAI -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 13.3.2023 

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat HUS-Yhtymä ja Helsingin kaupunki. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on luoda edellytykset laajan innovaatioverkoston muodostamiselle Uudellemaalle terveysteknologiasektorilla. Verkostossa terveydenhuollon ja terveysteknologian alojen yritysten ja toimijoiden tarpeita innovaatioprosessissa pystytään tukemaan tarvekartoituksesta regulaatio-osaamiseen ja kansainvälistymiseen asti.  Pyrkimyksenä on luoda yrityksille joustava toimintakehikko, niin että itsenäisesti toimivat yritykset voivat halutessaan tukeutua lähellä olevaan laajempaan verkostoon ja esim. vientiponnisteluissaan voivat hyödyntää olemassa olevaa taustaryhmää sekä toimijoiden tuomaa lisäarvoa. Hanke linkittyy Eurooppalaiseen TEF Health -verkostoon ja tuo sen osaksi kasvuyrityksille tarjottavaa palvelua.  

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan 

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopistettä Menestyvä Uusimaa, sekä Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut. 

 

Hankkeen kustannusarvio ja haettu rahoitus 

 

Hankehakemuksen mukainen kokonaiskustannusarvio on 557 384 euroa. 

Hankehakemuksella on haettu AKKE-rahoitusta 445 907 euroa. 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus menestyi tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 52 / 60 pistettä.  

 

Hanketta esitetään hyväksyttäväksi pisteytyksen perusteella ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta enintään 385 907 euroa, kuitenkin enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista.  

 

Hankkeelle ei voida myöntää rahoitusta täysimääräisesti hakemuksessa esitetyllä tavalla. Uudenmaan liitto käy hanketoteuttajan kanssa rahoitusneuvottelut hankesuunnitelman, hakemuksen kustannusarvion ja muiden hakemuksen liitteiden sopeuttamisesta myönnettyyn rahoitukseen maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää 

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta 

-        myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea enintään 385?907 euroa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla 

-        hyväksyä hankkeen tukiprosentiksi enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista  

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston käymään jatkoneuvottelut hanketoteuttajan kanssa hankehakemuksen ja sen liitteiden muokkaamiseksi 

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päätöksellään hyväksymään lopullisen hankehakemuksen liitteineen.   

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä ja päätöksistä hankkeen muille osatoteuttajille.  

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy