Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 78


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Hyvinvointia kestävistä työtiloista Uudellamaalla (KEHU), Työterveyslaitos

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 78  

116/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Työterveyslaitokselle Hyvinvointia kestävistä työtiloista Uudellamaalla (KEHU) -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Työterveyslaitos, hakemus on saapunut 9.3.2023.

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen Ympäristökeskus

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen tavoite on yhdistää Uudenmaan alueen toimijat kestävän työtilajohtamisen teeman ympärille kehittämään uusia toimintamalleja, työkaluja ja innovaatioita. Toimijoita ovat kunnat, hyvinvointialueet, kestävyysverkostot, tutkimustiedon tuottajat, asiantuntijat ja korkeakoulut. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa työympäristöjä koskevan päätöksenteon tueksi tutkimustietoon perustuva toimintamalli, jonka avulla rakennuksiin ja työtiloihin liittyviä ratkaisuja pystytään arvioimaan ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä työhön ja työhyvinvointiin liittyvien vaikutusten perusteella.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle  Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 37 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä. 

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Työterveyslaitokselle Hyvinvointia kestävistä työtiloista Uudellamaalla (KEHU) -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

 Työterveyslaitos