Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 81


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Carbon Neutral Experience 2.0 (CNE 2.0); Novago Yrityskehitys Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 81  

148/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Novago Yrityskehitys Oy:lle Carbon Neutral Experience 2.0 (CNE 2.0) -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Novago Yrityskehitys Oy, hakemus on saapunut 13.3.2023 

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Yrkeshögskolan Novia. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on edistää edistää alueen elinvoimaa ja matkailuelinkeinon uudistumista ja monipuolistumista muun muassa kiertotalouden ja muutoskyvykkyyden keinoin. Matkailualan uudistuminen muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii innovatiivisia ratkaisuja ja innovatiivisten palveluiden kehittämistä. Kehittämällä matkailualaa kestävämmäksi, alan ja sen toimijoiden kilpailukyky paranevat ja elinkeinona se lisää alueiden elinvoimaa, vetovoimaisuutta, talouskasvua, sekä luo uusia työpaikkoja. 

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan 

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopisteittä Menestyvä Uusimaa ja Ilmastoviisas Uusimaa sekä Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopisteittä Ilmastoneutralius ja Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut. 

 

Hankkeen kustannusarvio ja haettu rahoitus 

 

Hankehakemuksen mukainen kokonaiskustannusarvio on 623?414,10 euroa. 

Hankehakemuksella on haettu AKKE-rahoitusta 498?731,08 euroa. 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus menestyi tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 49 / 60 pistettä.  

 

Hanketta esitetään hyväksyttäväksi pisteytyksen perusteella ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta enintään 385 583 euroa, kuitenkin enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista.  

 

Hankkeelle  ei voida myöntää rahoitusta täysimääräisesti hakemuksessa esitetyllä tavalla. Uudenmaan liitto käy hanketoteuttajan kanssa rahoitusneuvottelut hankesuunnitelman, hakemuksen kustannusarvion ja muiden hakemuksen liitteiden sopeuttamisesta myönnettyyn rahoitukseen maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää 

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta 

-        myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea enintään 385 583 euroa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla 

-        hyväksyä hankkeen tukiprosentiksi enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista  

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston käymään jatkoneuvottelut hanketoteuttajan kanssa hankehakemuksen ja sen liitteiden muokkaamiseksi 

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päätöksellään hyväksymään lopullisen hankehakemuksen liitteineen.   

 

Yhteishankkeessa päätoteuttajan on ilmoitettava maakunnan liiton tekemästä tukipäätöksestä ja muista maakunnan liiton hanketta koskevista toimenpiteistä ja päätöksistä hankkeen muille osatoteuttajille.  

 

 

Asian käsittely:

Jäsen Mikko Piirtola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Novago Yrityskehitys Oy