Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 82


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; STRIIM - Alueellisen teollisen innovaatiomallin vahvistaminen |  STRIIM - Strengthening the Regional Industrial Innovation Model; Posintra Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 82  

134/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää myöntää Posintra Oy:lle STRIIM - Alueellisen teollisen innovaatiomallin vahvistaminen |  STRIIM - Strengthening the Regional Industrial Innovation Model -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Posintra Oy, hakemus on saapunut 13.3.2023. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on edistää Kilpilahden alueen vihreää siirtymää syventämällä systemaattista ja tavoitteellista yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on edistää Uudenmaan ja Porvoon alueen kehittymistä ilmastotyön ja kiertotalouden eurooppalaiseksi esimerkkialueeksi havainnollistaen kyvykkyyttä myös kansainvälisesti. Lisäksi hanke tavoittelee yritysten ilmastoystävällisten tarjoomien ja tuotantoprosessien markkina- ja liiketoimintaedellytysten vahvistamista kehittämällä uudenlaista muovinkierrätyskonseptia. Hankkeen vaikutuksena täydentyvillä kyvykkyyksillä edesautetaan lisäinvestointien ja -rahoitusten kohdistumista Uudellemaalle, edistetään alueen kestävää kasvua ja hyvinvointia sekä tuetaan Uudenmaan tavoitetta olla Euroopan ympäristöviisain maakunta.  

 

Yhteys Uudenmaan maakuntaohjelmaan 

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman painopistettä Ympäristöviisas Uusimaa ja Menestyvä Uusimaa, sekä Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian painopistettä Ilmastoneutralius ja Uudistuva teollisuus ja Innovatiiviset palvelut. 

 

Hankkeen kustannusarvio ja haettu rahoitus 

 

Hankehakemuksen mukainen kokonaiskustannusarvio on 425 328 euroa. 

Hankehakemuksella on haettu AKKE-rahoitusta 340?262 euroa. 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus menestyi tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 46 / 60 pistettä.  

 

Hanketta esitetään hyväksyttäväksi pisteytyksen perusteella ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta enintään 280 262 euroa, kuitenkin enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista.  

 

Hankkeelle ei voida myöntää rahoitusta täysimääräisesti hakemuksessa esitetyllä tavalla. Uudenmaan liitto käy hanketoteuttajan kanssa rahoitusneuvottelut hankesuunnitelman, hakemuksen kustannusarvion ja muiden hakemuksen liitteiden sopeuttamisesta myönnettyyn rahoitukseen maakuntahallituksen tekemän rahoituspäätöksen jälkeen. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää 

-        yllä selostusosassa mainituin perusteluin hyväksyä hankkeen rahoitettavaksi Uudenmaan liiton AKKE-myöntövaltuudesta 

-        myöntää hankkeen toteuttamiseen tukea enintään 280?262 euroa alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) nojalla 

-        hyväksyä hankkeen tukiprosentiksi enintään 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista  

-        valtuuttaa Uudenmaan liiton toimiston käymään jatkoneuvottelut hanketoteuttajan kanssa hankehakemuksen ja sen liitteiden muokkaamiseksi 

-        valtuuttaa maakuntajohtajan päätöksellään hyväksymään lopullisen hankehakemuksen liitteineen.   

 

 

Asian käsittely:

Jäsen Frida Sigfrids jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Posintra Oy