Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 74


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Keila - Kestävästä innovaatiotyöstä lisäarvoa yrityksille; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 74  

143/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:lle Keila - Kestävästä innovaatiotyöstä lisäarvoa yrityksille -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 13.3.2023. 

 

Hankkeen osatoteuttajana on Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on vastata koronapandemian ja soteuudistuksen seurauksena esiin tulleisiin haasteisiin, esimerkiksi organisaatioiden (yritykset-hyvinvointialue) välisen yhteistyön osalta. Hankkeessa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin luomalla yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyöverkosto. Toiminta suunnitellaan, pilotoidaan ja testataan niin että se olisi valmis siirtymään vakiintuneen toimijan johtamaksi. 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 33 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä.   

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

  

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Laurea -ammattikorkeakoulu Oy:lle Keila - Kestävästä innovaatiotyöstä lisäarvoa yrityksille -hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta.  

 

Asian käsittely:

Jäsen Ulla Kaukola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano: 

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy