Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 75


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; DigiLuovi - Hyvinvointia työhön varhaisella tuella; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 75  

139/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle DigiLuovi - Hyvinvointia työhön varhaisella tuella -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 13.3.2023. 

 

Hankkeen osatoteuttajana on Haaga-Helia Oy Ab. 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on kehittää työntekijöiden osallisuutta hyödyntävin menetelmin digitaalisia ratkaisuja työhyvinvoinnin tueksi ja työkyvyn heikkenemisen estämiseksi varhaisessa vaiheessa. Hyödyntämällä kehittämismenetelmänä vahvasti työntekijöiden osallisuuteen pohjautuvia työhyvinvointimuotoilua ja yhteiskehittämistä, varmistetaan että kehitetyt digitaaliset ratkaisut ovat työntekijöiden tarvitsemia ja haluamia sekä innovatiivisia. Hanke tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät työntekijöiden osallisuutta ja osaamista omasta työhyvinvoinnista huolehtimisessa.  

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle 2) Uusimaalaisia toimijoita tukevat uudet palvelut sekä osallisuutta tai yhteisöllisyyttä vahvistavat hankkeet asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 35 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä.   

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle DigiLuovi - Hyvinvointia työhön varhaisella tuella -hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta. 

 

Lisätiedot: 

 

Asian käsittely:

Jäsen Ulla Kaukola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.  

 

 

Lisätiedot:

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano:

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy