Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 76


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Maaseudun lumo - luontopohjaiset ja kestävät ratkaisut maaseutukunnissa; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 76  

138/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä 

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle Maaseudun lumo - luontopohjaiset ja kestävät ratkaisut maaseutukunnissa -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta.

Selostus

Asian vireilletulo

 

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 13.3.2023.

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat Lapinjärven kunta, Myrskylän kunta, Pukkilan kunta.

 

Hankkeen kuvaus

 

Hankkeen tavoite on nostaa esiin Uudenmaan maaseudun merkitystä kiertotalouden osalta ja tuoda esille esimerkkejä, miten maaseutukunnissa voidaan edesauttaa kestävyyssiirtymää. Hanke vahvistaa kuntien ja yritysten innovaatiotoimintaa, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä yli kuntarajojen tapahtuvaa yritystenvälistä yhteistyötä. Hankkeessa lisätään maaseutukuntien yritysten tietoisuutta vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvistä sääntelyistä sekä edistetään valmennuksen keinoin yritysten siirtymistäkiertotalouden liiketoimintamalleihin.

 

Päätösesityksen perustelut

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 35 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä. 

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella.

 

Asian tausta

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen).

 

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle Maaseudun lumo - luontopohjaiset ja kestävät ratkaisut maaseutukunnissa -hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoituksesta.

 

Asian käsittely:

Jäsen Ulla Kaukola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös:

 Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Juha Eskelinen

 Asiantuntija Outi Ervasti

 

Täytäntöönpano:

 Laurea ammattikorkeakoulu Oy