Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 77


 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituspäätös; Horisonttia yrityksille; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

 

Maakuntahallitus 12.06.2023 § 77  

117/07.00.03.02/2023  

 

Tiivistelmä  

Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää olla myöntämättä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle Horisonttia yrityksille -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusta. 

Selostus  

Asian vireilletulo 

 

Hakijana on Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, hakemus on saapunut 10.3.2023. 

 

Hankkeen osatoteuttajina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 

 

Hankkeen kuvaus 

 

Hankkeen tavoite on edistää uusimaalaisten yritysten ja muiden alueen innovaatioekosysteemitoimijoiden verkostoitumista, eurooppalaisen TKI-rahoituksen saantia ja tuottaa näin innovaatioita alueelle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää uusimaalaisia yrityksiä parhaiten palvelevat keinot, joilla yritykset saadaan aiempaa paremmin mukaan TKI-toimintaan. Lisäksi hankkeessa luodaan 3AMK:lle EU-vaikuttamissuunnitelman pohjalta uutta näkemystä ja lähestymistapoja, jotka vahvistavat 3AMK:n ja uusimaalaisten yritysten näkyvyyttä ja vaikuttavuutta alueellisesti ja EU:ssa 

 

Päätösesityksen perustelut 

 

Hakemuksen arviointi ja pisteytys on vahvistettu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen AKKE-hakemusten arviointikokouksessa 23.5.2023.  

 

Hakemus ei menestynyt tälle haulle ja hakuteemalle 1) Alueellisten toimijoiden innovaatioyhteistyön vahvistaminen asetettujen valintakriteerien mukaisessa vertailussa. Hakemus sai arvioinnissa 44 / 60 pistettä. Alimmaksi hyväksyttyjen hankkeiden pistemääräksi muodostui tässä haussa 45 pistettä.   

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi pisteytyksen perusteella. 

 

Asian tausta 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha on työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää rahoitusta maakuntien liitoille valtion talousarvion momentilta 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). 

 

Esittelijän päätösesitys: 

Maakuntahallitus päättää yllä selostusosassa mainituin perusteluin olla myöntämättä rahoitusta Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:lle Horisonttia yrityksille -nimisen hankkeen toteuttamiseen Alueiden Kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoituksesta. 

 

 

 

Asian käsittely:

Jäsen Ulla Kaukola jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Päätös:

Maakuntahallitus päätti esityksen mukaan.

 

Lisätiedot: 

Vastuujohtaja Juha Eskelinen 

Asiantuntija Outi Ervasti 

 

Täytäntöönpano:

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy