Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/documents&show=30

Lausunnot

/ Aihealueet / Aluekehittäminen ja edunvalvonta
26.01.2024 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista
20.10.2023 Lausunto, Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 34 § muuttamisesta
16.10.2023 Lausunto, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
12.10.2023 Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelmasta
02.10.2023 Lausunto, Yrityksille myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen kehittäminen
19.05.2023 Lausunto Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla
03.04.2023 Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistus 2030 - Maakunnan osallistuminen alueelliseen suunnitteluun
27.01.2023 Lausunto Pirkanmaan energiastrategian luonnoksesta
27.01.2023 Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035
18.11.2022 Lausunto Siuntion ilmasto-ohjelmasta 2023-2027
14.11.2022 Lausunto Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista
14.11.2022 Lausunto luonnoksesta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamisesta
14.10.2022 Lausunto työryhmän luonnoksesta kansalliseksi ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaksi 2030 (KISS2030)
16.09.2022 Lausunto; Ehdotus kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi
30.08.2022 Lausunto liikuntalain muuttamisesta
29.08.2022 Lausunto; ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi
16.08.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
15.08.2022 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 (1)
08.08.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta
04.08.2022 Lausunto; Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)
04.08.2022 Lausunto; Vastaanottolakia koskevat osat, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annet
22.06.2022 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun VN-asetuksen muuttamisesta
20.06.2022 Lausunto luonnoksesta HE esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
10.06.2022 Lausunto; Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
19.05.2022 Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 - kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta
18.05.2022 Lausunto työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)
16.05.2022 Lausunto; Tarkastuskertomusluonnos Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, tarkastusmuistioluonnos Euroopan unionin alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat - Esimerkkinä Visit Arctic Europe -hanke, tarkastus
11.04.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
17.03.2022 Lausunto; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista
16.03.2022 Lausunto Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta
10.03.2022 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta poliisilaitosten toimialueista ja sisäministeriön asetuksesta poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista
01.03.2022 Lausunto Hyvinkään kaupungin päivitetystä kaupunkistrategiasta
23.02.2022 Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 2020-luvulla - teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen (lausuntopalvelu)
18.02.2022 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun asetuksen (867/2021) 34§:n muuttamisesta (VN/9125/2021)
28.01.2022 Lausunto, Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
26.01.2022 Lausunto Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 2021-2027 Suomen ohjelmasta
25.01.2022 Lausunto, valtioneuvoston periaatepätös yrittäjyydestä