Dynasty tietopalvelu Haku RSS Uudenmaan liitto

RSS-linkki

https://uml10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/documents&show=30

Lausunnot

/ Aihealueet / Kaavoitus ja alueidenkäyttö
18.06.2024 Lausunto Nordic Ren-Gas Oy: Power-to-Gas-tuotantolaitoksen YVA-selostuksesta
17.06.2024 Lausunto Caruna Espoon 2 x 110 kV maakaapelihankkeesta välillä Hepokorpi - Finnoo
17.06.2024 Lausunto Senkkerin luoteisosan ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta
17.06.2024 Lausunto Y9 Lohjan taajamaosayleiskaavasta, valmisteluvaihe
14.06.2024 Lausunto Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2028-2033
14.06.2024 Lausunto ehdotuksesta Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi
10.06.2024 Lausunto Rautatiealueen asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe, Siuntio
31.05.2024 Lausunto Kirkkonummen kaavasta Tolsanportin eteläinen asemakaava, valmisteluvaihe
31.05.2024 Lausunto Kirkkonummen kaavasta Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutos, valmisteluvaihe
29.05.2024 Lausunto Helsinki-Riihimäki -ratahanke, rautatiealueen muutokset Kytömaa-Ainola (osa 1), ratasuunnitelma; Tuusula, Järvenpää
23.05.2024 Lausunto Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista, Porvoo, Kråkön kylä
21.05.2024 Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Kirkkonummen datakeskusaluetta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
20.05.2024 Lausunto Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnoksesta
08.05.2024 Lausunto Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
03.05.2024 Lausunto Hyvinkään Kulomäki I asemakaavaehdotuksesta
02.05.2024 Lausunto tiesuunnitelmasta vt 25 Ukintien liittymän kohdalla, Vihti
26.04.2024 Lausunto Mäntsälän Mäkijärven ranta-asemakaavan luonnoksesta
25.04.2024 Lausunto Porvoon asemakaava 562, Kuninkaanportti Harabackankatu, luonnos
22.04.2024 Lausunto asemakaavasta Siuntion Pickala Rock Resort, ehdotusvaihe
19.04.2024 Lausunto Sipoon TM6 Talmankaaren asemakaavan ehdotuksesta
15.04.2024 Lausunto Tuuskoto, asemakaavan muutos nro 3562, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Tuusula
10.04.2024 Lausunto Helsingin kaupungin AM-ohjelmasta 2024-2027
28.03.2024 Lausunto Lohjan L123 Jönsbölen aurinkovoimalan asemakaavamuutos, ehdotusvaihe
28.03.2024 Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Espoon datakeskusaluetta koskevasta ympäristövaikutsten arviointiselostuksesta
28.03.2024 Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Vihdin datakeskusaluetta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
18.03.2024 Lausunto, Asemakaava ja asemakaavan muutos kaupunginosiin 1, 2 ja 6, Pohjoistulli, Itätulli ja Uusikaupunki, Panimonmäen lähialueet, Loviisa
15.03.2024 Lausunto: Asemakaavan muutos, kaupunginosa 7, Rauhala-Antinkylä, kortteli 707 ja siihen liittyvät suojaviheralueet, Helsingintie/Valkontie/Linnunrata, ehdotusvaihe, Loviisa
14.03.2024 Lausunto Suomen meriympäristön tila 2024
05.03.2024 Lausunto rakentamislain muuttamisesta, mhs 4.3.2024
29.02.2024 Lausunto Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta - Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo, mhs 26.2.2024
28.02.2024 Lausunto Vihdin Haimoon osayleiskaavaluonnoksesta, mhs 26.2.2024
06.02.2024 Lausunto YVAn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Forus Oy Röjsjön ja Brännankärretin aurinkovoimahanke, Loviisa
31.01.2024 Lausunto Anttila-Kilpilahti 2x400 kV voimajohtohankkeen ympäristöselvityksestä
31.01.2024 Vastine Hyvinkään ympäristölautakunnan päätöksestä 21.9.2023, § 63, Vantaanniemi, Arolammin kylä
29.01.2024 Lausunto Espoon yleiskaava 2060 ja maakuntakaavatyön yhteensovittamisesta
29.01.2024 Lausunto Helsingin Vartiosaaren osayleiskaavan ehdotuksesta
29.01.2024 Lausunto Inkoon Bollstantie-Laiduntie asemakaavan muutoksen ehdotuksesta
26.01.2024 Lausunto Inkoon kaavasta Smeds II asemakaava, valmisteluvaihe
15.01.2024 Lausunto YVA:n soveltamisesta yksittäistapauksessa, Sun Rajamäki -aurinkovoimahanke, Nurmijärvi
11.01.2024 Lausunto Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
09.01.2024 Lausunto YVAn soveltamisesta yksittäistapauksessa, meridatakaapelihanke Hamina - Helsinki
21.12.2023 Lausunto Nordic Ren-Gas Oy:n Power-to-Gas-tuotantolaitoksen YVA-ohjelmasta
19.12.2023 Lausunto Raaseporin kaavasta Katarinaskolan-Naapurinkatu, asemakaavan muutos, ehdotus
19.12.2023 Lausunto Raaseporin kaavasta Västerby-Sjöäng asemakaava ja asemakaavamuutos, ehdotusvaihe
19.12.2023 Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2025-2032
19.12.2023 Lausunto lentoradan YVA-selostuksesta
13.12.2023 Lausunto Kapulin maa-ainesten läjitystä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
13.12.2023 Lausunto Vihdin Tervalammen osayleiskaavasta, valmisteluvaihe
08.12.2023 Lausunto Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
08.12.2023 Lausunto, asemakaavan muutos 002462 ja 002462ma, Vantaan ratikka Lentoasema ja Teletie, ehdotusvaihe
01.12.2023 Lausunto Loviisan Röjsön ja lähialueiden aurinkovoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta
30.11.2023 Lausunto Lohjan kaavasta L115 Nälköönlampi, asemakaava ja asemakaavan muutos, ehdotus
30.11.2023 Lausunto N201 Palojärven työpaikka-alueen asemakaavan valmisteluvaiheesta
29.11.2023 Lausunto Inkoon Bergvalla III ranta-asemakaavan ehdotuksesta
29.11.2023 Lausunto, luonnos ympäristöministeriön asetukseksi yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta
24.11.2023 Lausunto Siuntion Pickala Rock Resort asemakaavan valmisteluvaiheesta
23.11.2023 Lausunto Raaseporin Tammiharjun asemakaavan päivitetystä muutosehdotuksesta
14.11.2023 Lausunto Kantatie 51 parantamista välillä Sunnanvik-Munkinmäki koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
31.10.2023 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta (TLS) vuosille 2024-2027
31.10.2023 Lausunto, Seututien 132 tieosa 1 toiminnallisen luokan muuttaminen yhdystieksi 1320, Vantaa
04.10.2023 Lausunto Fingrid Oyj:n Nurmijärvi-Lautala 2x110kV voimajohtohankkeen lunastuslupahakemuksesta
22.09.2023 Lausunto ASM Kiviainespalvelu Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
22.09.2023 Lausunto Kirkkonummen Eerikinkartanon asemakaavan valmisteluaineistosta
22.09.2023 Lausunto Tuusulan Vallunlenkki, asemakaavan muutos nro 3662, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
20.09.2023 Lausunto Peab Industri Oy:n yhteislupahakemuksesta, Loviisa
20.09.2023 Lausunto Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotuksesta
19.09.2023 Lausunto Balstr Green Steel Oy:n vihreän terästehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Joddböle, Inkoo
15.09.2023 Lausunto Sipoon yleiskaavan rakennemalleista
14.09.2023 Lausunto Seepsula Oy:n Senkkerin luoteisosan louhintaa ja maanvastaanottoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
11.09.2023 Lausunto tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan päivitysluonnoksesta
06.09.2023 Lausunto KR01 Vihti-Nummelan asemaseudun kaavarungon ehdotusvaiheesta
01.09.2023 Lausunto Kirkkonummen Pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaavaehdotuksesta, mhs 28.8.2023 § 104
31.08.2023 Lausunto Asemakaavamuutos 002576, 52 Veromies ja 53 Lentokenttä, Vantaan ratikka, Aviabulevardi ja Tietotie asemakaavaehdotuksesta
31.08.2023 Lausunto kaavasta L46 Lempolan työpaikka-alue, asemakaavan ja asemakaavan muutos, ehdotus
25.08.2023 Lausunto Kilpilahden ja Kulloon asemakaavan muutoksesta (AK 577), Porvoo
23.08.2023 Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Kirkkonummen datakeskusaluetta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
22.08.2023 Kommentit Fingrid Oyj:n palautepyyntöön Kantaverkon kehittämissuunnitelman luonnoksesta vuosille 2024-2033
17.08.2023 Lausunto Hyvinkään VT3 Veikkarin liikekiinteistöt 2 asemakaavaluonnoksesta
15.08.2023 Lausunto Mäntsälä, Kapuli 5 asemakaava ja asemakaavamuutos, ehdotusvaihe, asemakaavaehdotus uudelleen nähtävillä
15.08.2023 Lausunto Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen vaihe 3, ratasuunnitelma, Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki ja Tuusula
10.08.2023 Lausunto Hyvinkää Vatikko-Kuumola 110 kV voimajohtohankkeesta
30.06.2023 Lausunto Sipoon Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotuksesta, mhs 12.6.2023
29.06.2023 Lausunto Raaseporin kaavasta Katarinaskolan-Naapurinkatu, asemakaavan muutos, luonnos
28.06.2023 Lausuma Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 982/2022 koskevasta valituksesta
28.06.2023 Lausunto Lohja Y9 Taajamaosayleiskaavan päivitys - Nauhakaupunki 2050, OAS
28.06.2023 Lausunto Tuusulan Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
27.06.2023 Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Vihdin datakeskusaluetta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
26.06.2023 Lausunto 2x110 kV:n voimajohtohankkeesta Kopula - Etelä-Nummela
22.06.2023 Lausunto Ilvesvuori Pohjoinen, louhinnan ja murskauksen ympäristövaikutusten täydennetty arviointiselostus
15.06.2023 Lausunto 2x110 kV:n voimajohtohankkeesta Kopula-Hankasalo
12.06.2023 Lausunto Microsoft 3465 Finland Oy:n Espoon datakeskusaluetta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
12.06.2023 Lausunto Tuusulan Focus-alueen yleissuunnitelman ehdotuksesta
01.06.2023 Lausunto L123 Jönsbölen aurinkovoimalan asemakaavamuutos, OAS ja valmisteluvaihe, Lohja
31.05.2023 Kannanotto joukkoliikennepalveluiden uudelleenjärjestämisestä palvelusopimusasetuksen mukaisesti
22.05.2023 Lausunto Hyvinkään Kulomäki I asemakaavaluonnoksesta
19.05.2023 Lausunto, Lohjan L119 Kittfallin asemakaavamuutoksen vireilletulo ja valmisteluvaihe
16.05.2023 Lausunto: Asemakaavan muutos, kaupunginosa 7, Rauhala-Antinkylä, kortteli 707 ja siihen liittyvät suojaviheralueet, Helsingintie/Valkontie/Linnunrata, kaavaluonnos, Loviisa
15.05.2023 Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL2023 -luonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta
12.05.2023 Lausunto Raaseporin Strömsö-Långholmen ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta (kaavahanke 7816)
12.05.2023 Lausunto Ympäristöministeriön asetus vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta
08.05.2023 Lausunto Tuusulan Rykmentinportti I asemakaavan luonnoksesta, kaava 3630
04.05.2023 Lausunto Vihti, Haimoon osayleiskaava (0560), osallistumis- ja arviointisuunnitelma
04.05.2023 Lausunto, Asemakaavan muutos, kaupunginosa 7, Rauhala-Antinkylä, rautatie- ja katualueen osa, Ratapihan alue, Loviisa
27.04.2023 Lausunto Aviapoliksen lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteet 053100 / Veromies ja Pakkalan pohjoisosa, Vantaa
24.04.2023 Lausunto Framnäsin maakaapeli- ja voimajohtohankkeista 110 kV, Kirkkonummi
14.04.2023 Lausunto Raaseporin kaavasta Koivuniemen aurinkovoimala-alue, asemakaavan muutoksen luonnos
13.04.2023 Lausunto Lahden kaupunkiseutusuunitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin ehdotuksesta
13.04.2023 Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi
05.04.2023 Lausunto YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta, Kulomäen lämpövarastohanke, Hyvinkää
31.03.2023 Lausunto Maantien 148 ja Brobölentien liittymä, Sipoo, tiesuunnitelma
27.03.2023 Lausunto Inkoon Joddböle III, manner asemakaavamuutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
20.03.2023 Lausunto Inkoon Bergvalla III asemakaavan ehdotuksesta
16.03.2023 Lausunto Tuusulan Peurantie 20 asemakaava ja asemakaavan muutos nro 3643, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
09.03.2023 Lausunto Kt 50 Kehä III parantaminen välillä Ala-Tikkurila - Kalkkikallio, Helsinki, Vantaa, tiesuunnitelma
27.02.2023 Lausunto Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta - Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo, mhs 27.3.2023
27.02.2023 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2024-2031, mhs 27.2.2023
20.02.2023 Lausunto: Asemakaavan muutos, kaupunginosa 7, Rauhala-Antinkylä, kortteli 707 ja siihen liittyvät suojaviheralueet, Helsingintie/Valkontie/Linnunrata, OAS ja alustavat luonnokset
17.02.2023 Lausunto Tuusulan Mattila II asemakaavaluonnoksesta
16.02.2023 Lausunto Maanteiden 130 ja 1311 parantaminen liittymäjärjestelyineen Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen kohdalla, Nurmijärvi, tiesuunnitelma
31.01.2023 Lausunto Helsingin Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta
31.01.2023 Lausunto YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta, kiertotalouslaitoshanke, Volare Oy, Järvenpää
18.01.2023 Lausunto koskien Kuljetus Arto Korpela Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemusta, Siuntio
16.01.2023 Lausunto Nuuksion hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta
22.12.2022 Lausunto koskien Lapinjärven Husulanmäen asemakaavan muutosta (aloitusvaihe)
20.12.2022 Lausunto Ilvesvuori Pohjoinen, louhinnan ja murskauksen ympäristövaikutusten arviointi-selostus
16.12.2022 Lausunto Raaseporin Horsbäck II asemakaavaluonnoksesta
07.12.2022 Lausunto voimajohtohankkeesta Karjaa-Tenhola-Lappohja 110 kV
05.12.2022 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta, Vanutehdas, kaava nro 3601, Tuusula
02.12.2022 Mielipide Siuntion strateginen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, päivätty 14.6.2022
30.11.2022 Lausunto Sipoo Kallbäck-Porvoo Anttila voimajohtohankkeesta 110 kV
30.11.2022 Lausunto voimajohtohankkeesta Porvoo-Askola 110 kV
29.11.2022 Lausunto Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola - Kolmiranta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma
25.11.2022 Lausunto YVA-lain tapauskohtaisesta soveltamisesta Hepokorvenkallion datakeskushankkeessa Espoossa
18.11.2022 Lausunto Sipoon Talmankaari TM6 asemakaavan luonnoksesta
15.11.2022 Lausunto Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
14.11.2022 Lausunto luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)
10.11.2022 Lausunto Mäntsälän Kapuli 5 asemakaava ja asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheesta
08.11.2022 Lausunto Seepsula Oy:n Senkkerin luoteisosan louhintaa ja maanvastaanottoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
08.11.2022 Lausunto Suomi-rata Oy:n Lentoratahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
07.11.2022 Lausunto Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, Unelmien Porvoo 2050, Rakennemallit ja mallien vaikutusten arviointi
28.10.2022 Kommentit Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta (TLS) vuosille 2023-2026
14.10.2022 Lausunto Tuusulan osallistavan metsäsuunnittelun käsikirjasta ja Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelmasta
29.09.2022 Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
19.09.2022 Lausunto Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä (3.2.2022, §7) tehdystä valituksesta
19.09.2022 Lausunto Vantaan Energia Oy:n synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-selostuksesta
31.08.2022 Lausunto Inkoon Joddböle III sataman asemakaavaehdotuksesta
31.08.2022 Lausunto Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin luonnosvaihtoehdoista
25.08.2022 Lausunto Leksvallin ylikulkusillan ratasuunnitelmasta, Raasepori
24.08.2022 Lausunto YVAn soveltamisesta yksittäistapauksessa, merikaapelihanke Helsingistä Tallinnaan
15.08.2022 Lausunto Inkoonportti II asemakaavan ehdotuksesta
12.08.2022 Lausunto Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemuksista
12.08.2022 Lausunto Raaseporin Stallörenin puisto asemakaavan muutosehdotuksesta
12.08.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
01.07.2022 Lausunto Inkoon Bergvalla I ranta-asemakaavan ehdotuksesta
30.06.2022 Lausunto Tuusulan Focus-alueen yleissuunnitelman valmisteluaineistosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
30.06.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnoksesta esitykseksi SOVA-asetuksen 1 §_n muuttamisesta
29.06.2022 Lausunto Vantaan ratikan kaavarungon luonnoksesta
29.06.2022 Lausunto YVA-lain tapauskohtaisesta soveltamisesta 2 x 400 kV maakaapelihankkeessa Espoo-Kirkkonummi
22.06.2022 Lausunto valtatien 6 parantamisesta Pukaron kohdalla, Lapinjärvi, tiesuunnitelma
13.06.2022 Lausunto TEN-T-asetusuudistuksesta Euroopan komissiolle
10.06.2022 Lausunto Inkoon Bollstantie-Laiduntie asemakaavan luonnoksesta
10.06.2022 Lausunto Inkoon Joddböle I-II asemakaavan ehdotuksesta
06.06.2022 Lausunto, Hyvinkää Isoahde NCC Industry Yhteislupahakemus
01.06.2022 Lausunto Nurmijärven kirkonkylän tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta
23.05.2022 Lausuma KHO:lle ELY:n ja SLL:n kirjallisten kuulemisten vastauksista Uusimaa-kaava 2050 -maakuntakokonaisuudessa
16.05.2022 Lausunto; Asetus elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta
13.05.2022 Lausunto Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan muutosehdotus, asemakaava nro 2-246
10.05.2022 Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen päivitystä koskevasta arviomuistiosta
05.05.2022 Lausunto Siuntion Campus 2. vaiheen asemakaavan muutosehdotuksesta
26.04.2022 Lausunto; Raasepori, Hästö-Busön hylky, muinaisjäännöksen suoja-alueen rajojen vahvistaminen
19.04.2022 Lausuma KHO:lle Helsingin seudun vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista
19.04.2022 Lausuma KHO:lle Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista
19.04.2022 Lausuma KHO:lle Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavasta tehdyistä valituksista
19.04.2022 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2023-2030
13.04.2022 Vastine koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 22/0008/1 tehtyä valitusta
12.04.2022 Lausunto, luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta
01.04.2022 Lausunto Hyvinkään Kehätien yritysalueen asemakaavan ehdotuksesta
31.03.2022 Lausunto Raaseporin Lepin liikealue, itäosa II, asemakaavan muutosehdotuksesta
29.03.2022 Lausunto Inkoon Bergvallan osayleiskaavan luonnoksesta
28.03.2022 Lausunto Inkoon Bergvalla II ranta-asemakaavan luonnoksesta
24.03.2022 Lausunto Vantaan Energia Oy:n synteettisen metaanin tuotantolaitoksen YVA-ohjelmasta
16.03.2022 Lausunto Helsinki, Länsiväylän ympäristön osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
16.03.2022 Lausunto Helsinki, Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
16.03.2022 Lausunto Kirkkonummen Kantvikin osayleiskaavasta; valmisteluvaihe
16.03.2022 Lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 -ehdotuksesta
11.03.2022 Lausunto Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
09.03.2022 Lausunto NCC Industry Oy:n maanvastaanoton laajennusta koskevasta YVA-selostuksesta, Greggböle, Loviisa
09.03.2022 Lausunto Vantaan Energia Oy:n lämmön kausivarastoa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
28.02.2022 Lausunto Helsinki, Östersundomin osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
25.02.2022 Lausunto Hyrylän keskustan yleissuunnitelman ehdotuksesta
25.02.2022 Lausunto, Ilvesvuori Pohjoinen YVA-ohjelma
25.02.2022 Lausunto, Mäntsälän Kapuli 5 asemakaava ja asemakaavamuutos, valmisteluvaihe
17.02.2022 Lausunto Lohjan L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheesta
17.02.2022 Lausunto Uudenmaan vesihuollon toimenpidesuunnitelmasta
07.02.2022 Lausunto Helen Oy:n Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä koskevasta YVA-ohjelmasta
18.01.2022 Lausunto Inkoonportti II asemakaavan valmisteluvaihe